Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Wielkość fizyczna Symbol Jednostka Wymiar jednostki (za pomocą jednostek podstawowych)
Przyspieszenie a a \vec a m s 2 m s 2 \si{\metre\per\second\squared} m s 2 m s 2 \si{\metre\per\second\squared}
Liczność materii n n n mol mol mol \si{\mole}
Kąt θ ϕ φ θ ϕ φ \theta , \phi, \varphi radian ( rad rad \si{\radian} )
Przyspieszenie kątowe ε ε \vec{\epsilon} rad s 2 rad s 2 \si{\radian\per\second\squared} s -2 s -2 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second\squared}
Częstość kołowa ω ω \omega rad s rad s \si{\radian\per\second} s -1 s -1 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second}
Moment pędu L L \vec L kg m 2 s kg m 2 s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second} kg m 2 s kg m 2 s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second}
Prędkość kątowa ω ω \vec{\omega} rad s rad s \si{\radian\per\second} s -1 s -1 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second}
Pole powierzchni A S A S A, S m 2 m 2 \si{\metre\squared} m 2 m 2 \si{\metre\squared}
Liczba atomowa Z Z Z
Pojemność elektryczna C c C c C, c farad ( F F \si{\farad} ) A 2 s 4 kg m 2 A 2 s 4 kg m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\squared\second\four\per\kilo\gram\per\metre\squared}
Ładunek elektryczny q Q e q Q e q,Q,e kulomb ( C C \si{\coulomb} ) A s A s \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second}
Gęstość ładunku:
liniowa λ λ \lambda C m C m \si{\coulomb\per\metre} A s m A s m \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\per\metre}
powierzchniowa σ σ \sigma C m 2 C m 2 \si{\coulomb\per\metre\squared} A s m 2 A s m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\per\metre\squared}
objętościowa ρ ρ \rho C m 3 C m 3 \si{\coulomb\per\metre\cubed} A s m 3 A s m 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\per\metre\cubed}
Przewodność elektryczna właściwa σ σ \sigma Ω -1 m -1 Ω -1 m -1 \si[per-mode=reciprocal, inter-unit-product = ⋅]{\per\ohm\per\metre} A 2 s 3 kg m 3 A 2 s 3 kg m 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\squared\second\cubed\per\kilo\gram\per\metre\cubed}
Natężenie prądu I i I i I, i amper A A \si{\ampere}
Gęstość prądu J J A m 2 A m 2 \si{\ampere\per\metre\squared} A m 2 A m 2 \si{\ampere\per\metre\squared}
Gęstość ρ ρ \rho kg m 3 kg m 3 \si{\kilo\gram\per\metre\cubed} kg m 3 kg m 3 \si{\kilo\gram\per\metre\cubed}
Względna przenikalność elektryczna ε r ε r \epsilon_{\text{r}}
Moment dipolowy p p C m C m \si[inter-unit-product = ⋅]{\coulomb\metre} A s m A s m \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\metre}
Natężenie pola elektrycznego E E \vec E N C N C \si{\newton\per\coulomb} kg m A s 3 kg m A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\ampere\per\second\cubed}
Strumień elektryczny Φ E Φ E \mathrm{Φ}_E N m 2 C N m 2 C \si[inter-unit-product = ⋅]{\newton\metre\squared\per\coulomb} kg m 3 A s 3 kg m 3 A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\cubed\per\ampere\per\second\cubed}
Siła elektromotoryczna ε ε \epsilon wolt ( V V \si{\volt} ) kg m 2 A s 3 kg m 2 A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\per\second\cubed}
Energia E E k E p U E E k E p U E, E_{\text{k}}, E_{\text{p}}, U dżul ( J J \si{\joule} ) kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Entropia S S S J K J K \si{\joule\per\kelvin} kg m 2 s 2 K kg m 2 s 2 K \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared\per\kelvin}
Siła F F \vec F niuton ( N N \si{\newton} ) kg m s 2 kg m s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\second\squared}
Częstotliwość f ν f ν f, \nu herc ( Hz Hz \si{\hertz} ) s -1 s -1 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second}
Ciepło Q Q Q dżul ( J J \si{\joule} ) kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Indukcyjność L L L henr ( H H \si{\henry} ) kg m 2 A 2 s 2 kg m 2 A 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\squared\per\second\squared}
Długość: l L l L l, L metr m m \si{\metre}
Przemieszczenie Δ x Δ r Δ x Δ r \prefop{\Delta} x, \prefop{\Delta} \vec r
odległość d h d h d, h
położenie x y z r x y z r x, y, z, \vec r
Moment magnetyczny μ μ \vec{\mu} J T J T \si{\joule\per\tesla} A m 2 A m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\metre\squared}
Indukcja magnetyczna B B \vec B tesla ( T = Wb m 2 T = Wb m 2 \si{\tesla} = \si{\weber\per\metre\squared} ) kg A s 2 kg A s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\per\ampere\per\second\squared}
Strumień indukcji mangnetycznej Φ B Φ B \mathrm{Φ}_B weber ( Wb Wb \si{\weber} ) kg m 2 A s 2 kg m 2 A s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\per\second\squared}
Masa m M m M m, M kilogram kg kg \si{\kilo\gram}
Molowe ciepło właściwe C C C J mol K J mol K \si[inter-unit-product = ⋅]{\joule\per\mole\per\kelvin} kg m 2 s 2 mol K kg m 2 s 2 mol K \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared\per\mole\per\kelvin}
Moment bezwładności I I I kg m 2 kg m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared} kg m 2 kg m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared}
Pęd p p \vec p kg m s kg m s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\second} kg m s kg m s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\second}
Okres T T T s s \si{\second} s s \si{\second}
Przenikalność magnetyczna próżni μ 0 μ 0 \mu_0 N A 2 = H m N A 2 = H m \si{\newton\per\ampere\squared} = \si{\henry\per\metre} kg m A 2 s 2 kg m A 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\ampere\squared\per\second\squared}
Przenikalność elektryczna próżni ε 0 ε 0 \epsilon_0 C 2 N m 2 = F m C 2 N m 2 = F m \si[inter-unit-product = ⋅]{\coulomb\squared\per\newton\per\metre\squared} = \si{\farad\per\metre} A 2 s 4 kg m 3 A 2 s 4 kg m 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\squared\second\four\per\kilo\gram\per\metre\cubed}
Potencjał V V V wolt ( V = J C V = J C \si{\volt} = \si{\joule\per\coulomb} ) kg m 2 A s 3 kg m 2 A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\per\second\cubed}
Moc P P P wat ( W = J s W = J s \si{\watt} = \si{\joule\per\second} ) kg m 2 s 3 kg m 2 s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\cubed}
Ciśnienie p p p paskal ( Pa = N m 2 Pa = N m 2 \si{\pascal} = \si{\newton\per\metre\squared} ) kg m s 2 kg m s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\per\metre\per\second\squared}
Opór R R R om ( Ω = V A Ω = V A \si{\ohm} = \si{\volt\per\ampere} ) kg m 2 A 2 s 3 kg m 2 A 2 s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\squared\per\second\cubed}
ciepło właściwe c c c J kg K J kg K \si[inter-unit-product = ⋅]{\joule\per\kilo\gram\per\kelvin} m 2 s 2 K m 2 s 2 K \si[inter-unit-product = ⋅]{\metre\squared\per\second\squared\per\kelvin}
Szybkość v v v m s m s \si{\metre\per\second} m s m s \si{\metre\per\second}
Temperatura T T T kelwin K K \si{\kelvin}
Czas t t t sekunda s s \si{\second}
Moment siły M M \vec{M} N m N m \si[inter-unit-product = ⋅]{\newton\metre} kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Prędkość v v \vec v m s m s \si{\metre\per\second} m s m s \si{\metre\per\second}
Objętość V V V m 3 m 3 \si{\metre\cubed} m 3 m 3 \si{\metre\cubed}
Długość fali λ λ \lambda m m \si{\metre} m m \si{\metre}
Praca W W W dżul ( J = N m J = N m \si{\joule} = \si[inter-unit-product = ⋅]{\newton\metre} ) kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Tabela A1 Jednostki stosowane w fizyce (jednostki podstawowe wyróżniono tłustym drukiem)
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.