Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

106.

Kondensator płaski, z płytkami rozdzielonymi warstwą powietrza o grubości d d, jest podłączony do źródła SEM, które podaje zmienne w czasie napięcie uu na płytki tego kondensatora. Płytki te są kołami o promieniu r 0 r 0 i polu powierzchni A = π r 0 2 A= π r 0 2 (patrz rysunek).

Rysunek przedstawia kondensator z dwiema kołowymi równoległymi talerzami. Drut z płynącym prądem l przechodzi przez ich środek. Promień talerzy to r ze znakiem 0, a odległość między dwoma talerzami wynosi d.
 1. Zapisz wyrażenie na szybkość zmian energii kondensatora wyrażone przez uu i dudtdudt;
 2. Zakładając, że u u rośnie w czasie, ustal kierunek linii sił pola elektrycznego pomiędzy okładkami i pola magnetycznego na krawędzi obszaru pomiędzy płytkami, a następnie kierunek wektora Poyntinga S S w tym miejscu;
 3. Zapisz wyrażenie na zależne od czasu pole E t E t , na pole B t B t z użyciem prądu przesunięcia i wartość wektora Poyntinga na krawędzi obszaru pomiędzy płytkami;
 4. Korzystając z obliczonego S S , zapisz wzór na szybkość wnikania energii elektromagnetycznej do obszaru pomiędzy płytkami w funkcji u u i dudtdudt;
 5. Porównaj wyniki z podpunktów (a) i (b) i wyjaśnij powiązania między nimi.
107.

Cząstka pyłu kosmicznego ma gęstość ρ = 2 g cm 3 ρ= 2 g cm 3 .

 1. Zakładając, że cząstki pyłu są sferyczne, absorbują światło słoneczne i znajdują się w takiej samej odległości od Słońca co Ziemia, ustal, dla jakiego rozmiaru cząstki siła wywierana przez ciśnienie promieniowania Słońca byłaby równa sile grawitacji pomiędzy cząstką a Słońcem;
 2. Wyjaśnij, jak zmienia się stosunek sił, jeśli cząstka jest mniejsza;
 3. Wyjaśnij, co wynik z podpunktu (a) mówi o rozmiarach cząstek pyłu kosmicznego znajdującego się w wewnętrznym Układzie Słonecznym w porównaniu z cząstkami znajdującymi się na zewnątrz obłoku Oorta.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.