Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

88.

Podgrzewacz do butelek na jedzenie dla niemowląt zasilany baterią 12-woltową podgrzewa 50g50g szkła, 250g250g zupki i 200g200g aluminium od 20°C20°C do 90°C90°C.

 1. Jaki ładunek przepływa w tym celu z baterii przez obwód elektryczny podgrzewacza?
 2. Ile elektronów przepływa przez grzałkę podgrzewacza w ciągu sekundy, jeśli podgrzewanie trwa 5min5min?

Wskazówka: Załóż, że zupka dla niemowlaka ma ciepło właściwe wody. Ciepła właściwe szkła i aluminium znajdziesz w poprzednich rozdziałach lub w Internecie.

89.

Samochód elektryczny używa systemu akumulatorów o napięciu 12V12V. Jaki ładunek musi być przeniesiony przez akumulatory, aby samochód o masie 750kg750kg mógł zostać przyspieszony ze spoczynku do prędkości 25ms25ms, następnie ze stałą prędkością 25ms25ms pokonał wzniesienie o wysokości 200m200m i wreszcie z tą samą prędkością przez godzinę wjeżdżał pod górę z siłą ciągu silnika równą 500N500N?

90.

Jakie napięcie panuje tuż przy powierzchni metalowej kuli o średnicy 10cm10cm, w której zgromadzono dodatni ładunek nadmiarowy w wysokości 8C8C?

91.

Jednorodnie naładowany cienki pierścień o promieniu 10cm10cm leży na nieprzewodzącym stole. Zmierzono, że w odległości 3cm3cm powyżej środka pierścienia potencjał ma wartość 3V3V względem poziomu odniesienia w nieskończoności. Jaki ładunek jest zgromadzony w pierścieniu?

92.

Szklany pierścień o promieniu 5cm5cm pomalowano elektrostatycznie farbą w ten sposób, że gęstość ładunku wzdłuż pierścienia zmienia się ze współrzędną kątową θθ, zgodnie z zależnością λ=310-6Cmcos2θλ=310-6Cmcos2θ \lambda = \SI{3e-6}{\coulomb\per\metre} \cdot \cos^2 \theta. Znajdź potencjał w odległości 15cm15cm od środka pierścienia.

93.

Płyta CD o promieniu R=3cmR=3cm jest pomalowana elektrostatycznie farbą w ten sposób, że gęstość ładunku naniesionego wraz z farbą na płytę zmienia się ze współrzędną radialną rr w następujący sposób: σ=6CmrRσ=6CmrR. Znajdź potencjał w punkcie na osi płyty odległym o 4cm4cm od jej środka.

94.

Odpowiedz na poniższe pytania.

 1. Jaką prędkość uzyskuje elektron przyspieszony napięciem 25MV25MV, wytworzonym w generatorze Van de Graaffa?
 2. Co jest „niefizycznego” w tym wyniku?
 3. Jakie są tego powody?
95.

Nieskończenie duża płaszczyzna jest naładowana ładunkiem powierzchniowym σ=2109Cm2σ=2109Cm2. Jak daleko od siebie znajdują się sąsiednie powierzchnie ekwipotencjalne, między którymi różnica potencjałów wynosi 25V25V?

96.
 1. Znajdź potencjał naładowanego jednorodnie pręta w granicy xLxL i porównaj wynik ze wzorem na potencjał ładunku punktowego;
 2. Dlaczego wynik nie jest zaskakujący?
97.

Mała drewniana kulka o promieniu 0,5cm0,5cm została pomalowana elektrostatycznie, w wyniku czego na jej powierzchni zgromadził się ładunek 10µC10µC. Kulkę następnie umieszczono w środku obojętnej elektrycznie powłoki sferycznej o promieniu wewnętrznym 2cm2cm i zewnętrznym 2,2cm2,2cm, wykonanej ze złota.

 1. Znajdź potencjał elektryczny mierzony względem nieskończoności, jaki uzyskała złota powłoka;
 2. Jaki ładunek należałoby zgromadzić na powłoce, aby potencjał wynosił 100V100V?
98.

Dwie równoległe, przewodzące, ale nienaładowane płyty, każdą o powierzchni 400cm2400cm2, ustawiono w odległości 2cm2cm od siebie. W pewnym momencie 10121012 elektronów przeniesiono z jednej płyty na drugą.

 1. Jakie napięcie między płytami w ten sposób uzyskano?
 2. Jaka różnica potencjałów panuje między dodatnio naładowaną płytą a punktem w obszarze pomiędzy płytami odległym o 1,25cm1,25cm od tej płyty?
99.

Ładunek punktowy q=5108Cq=5108C umieszczono w środku nienaładowanej, przewodzącej powłoki sferycznej o promieniach 6cm6cm i 9cm9cm. Znajdź potencjał elektryczny w punkcie

 1. r=4cmr=4cm;
 2. r=8cmr=8cm;
 3. r=12cmr=12cm.
100.

Ziemia gromadzi wypadkowy ładunek, który wytwarza pole o natężeniu 150NC150NC, skierowane do środka planety.

 1. Jaki jest znak i wielkość ładunku zgromadzonego w Ziemi? Pamiętaj, że potencjał kuli lub sfery jest taki jak potencjał ładunku punktowego umieszczonego w środku;
 2. Jakie przyspieszenie nadaje pole elektryczne Ziemi umieszczonemu tuż przy powierzchni swobodnemu elektronowi?
 3. Jaką masę musi mieć cząsteczka obdarzona ładunkiem elektronu, żeby ziemskie pole elektryczne równoważyło pole grawitacyjne działające na tę cząsteczkę?
101.

Dwa ładunki punktowe 25µC25µC i 45µC45µC umieszczono w odległości 0,5m0,5m od siebie.

 1. W jakim punkcie na linii między ładunkami znajduje się punkt, w którym wypadkowe natężenie pola wynosi zero?
 2. Jakie natężenie pola występuje dokładnie w połowie odległości między ładunkami?
102.

Co możesz powiedzieć o wielkości ładunków q1q1 i q2q2, jeśli pole elektryczne w 1414 odległości między nimi ma zerowe natężenie?

103.

Oblicz częstość kątową ωω elektronu krążącego wokół protonu w atomie wodoru po orbicie kołowej o promieniu 0,531010m0,531010m. Załóż, że proton pozostaje w spoczynku, a siła dośrodkowa działająca na elektron pochodzi od siły Coulomba.

104.

Elektron o prędkości początkowej 5106ms5106ms wpada w obszar jednorodnego pola elektrycznego o natężeniu 2105NC2105NC tak, że doznaje przyspieszenia w kierunku przeciwnym do wektora swojej prędkości początkowej (elektron jest opóźniany).

 1. Jaki jest kierunek linii pola?
 2. Jaki dystans pokona elektron, zanim się zatrzyma?
 3. Ile czasu to zajmie?
 4. Z jaką prędkością końcową elektron wróci do punktu początkowego?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.