Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

93.

Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego zajmuje 10 2 m 10 2 m i ma ciśnienie 2 10 5 N m 2 2 10 5 N m 2 .

 1. Jaka jest temperatura gazu?
 2. Gaz ulega kwazistatycznemu sprężaniu adiabatycznemu, aż jego objętość spadnie do 5 10 3 m 3 5 10 3 m 3 . Jaka będzie końcowa temperatura gazu?
 3. Ile pracy będzie wykonanej nad gazem podczas sprężania?
 4. Jaka będzie zmiana energii wewnętrznej gazu?
94.

Jeden mol gazu doskonałego znajduje się początkowo w komorze o objętości 10 2 m 3 10 2 m 3 i temperaturze 27 °C 27°C.

 1. Ile jest ciepła dostarczanego do gazu podczas powolnego rozprężania izotermicznego skutkującego podwojeniem objętości gazu?
 2. Załóż, że gaz podwaja swoją objętość poprzez powolne zmniejszanie temperatury przy stałym ciśnieniu i następnie rozprężaniu izobarycznym. Ile wynosi wymiana ciepła dla tego przypadku?
 3. Oblicz ilość wymienionego ciepła, gdy gaz podwaja swoją objętość poprzez kwazistatyczne rozprężanie i później izochoryczne zmniejszanie ciśnienia.
95.

Pocisk o masie 10 g 10g, lecący poziomo z prędkością 200 m s 200 m s , uderza i wbija się w gumową kulę o masie 2 kg 2kg.

 1. Ile energii mechanicznej zostanie rozproszonej podczas tego zderzenia?
 2. Zakładając, że C V C V dla kuli oraz pocisku wynosi 3 R 3R, oblicz wzrost temperatury układu spowodowany zderzeniem. Przyjmij, że masa cząsteczkowa układu wynosi 200 g mol 200 g mol .
96.

Izolowany cylinder ukazany na rysunku poniżej jest zamknięty z dwóch stron i zawiera izolowany tłok, który może przesuwać się po łożyskach bez tarcia. Tłok ten dzieli wnętrze cylindra na dwie komory. W pierwszej komorze znajduje się gaz A, a w drugiej gaz B. Początkowo obie komory mają objętość równą 5 10 2 m 3 5 10 2 m 3 i zawierają jednoatomowy gaz doskonały o temperaturze 0 °C 0°C i ciśnieniu 1 atm 1atm.

 1. Ile moli gazu znajduje się w każdej z komór?
 2. Do gazu A dostarczono powoli ciepło Q Q, co spowodowało zwiększenie objętości tego gazu i sprężenie gazu B w drugiej komorze. Końcowe ciśnienie w obu komorach jest równe 3 atm 3atm. Ustal, jakie są końcowe objętości obu gazów, korzystając z faktu, że sprężanie gazu B było adiabatyczne;
 3. Jakie są końcowe temperatury obu gazów?
 4. Ile jest równe Q Q?


Rysunek przedstawia cylinder z tłokiem po środku dzielącym zbiornik na dwie komory o tej samej objętości. Pozioma strzałka z dwoma grotami znajdująca się nad tłokiem symbolizuje to, że tłok może się przesuwać. Ściany cylindra są izolowane. Lewa komora, oznaczona literą A, wypełniona jest niebieskim gazem, a prawa komora, oznaczona literą B, czerwonym. Kuleczki w obu komorach symbolizują cząsteczki gazów.
97.

W silniku Diesla do zapłonu paliwa nie potrzeba świecy zapłonowej. Powietrze w cylindrze jest sprężane adiabatycznie, co prowadzi do przekroczenia temperatury zapłonu. Gdy powietrze ma minimalną objętość, następuje wtrysk paliwa do cylindra. Załóż, że w cylindrze początkowo znajduje się powietrze o temperaturze 20 °C 20°C, a objętość cylindra jest równa V 1 V 1 . Powietrze to jest następnie sprężane adiabatycznie i kwazistatycznie do temperatury 600 °C 600°C i objętości V 2 V 2 . Jeśli κ = 1,4 κ=1,4, to ile wynosi stosunek V 1 V 2 V 1 V 2 ? (Uwaga: w rzeczywistym silniku Diesla sprężanie nie jest kwazistatyczne).

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.