Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

89.

Załączony rysunek przedstawia płaski, nieskończenie długi pas o szerokości a a, w którym płynie prąd o natężeniu I I – równomiernie rozłożony w jego przekroju poprzecznym. Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego w punkcie P P leżącym na płaszczyźnie arkusza w odległości x x od jednej z jego krawędzi. Sprawdź otrzymane rozwiązanie w granicznym przypadku a a.

Rysunek przedstawia płaską, nieskończenie długą płaszczyznę o szerokości a przewodzącą jednorodnie w niej rozłożony prąd elektryczny l. Punkt P znajduje się poza płaszczyzną w odległości x od jej krawędzi.
90.

Dany jest, przedstawiony na załączonym rysunku, prostokątny fragment płaszczyzny xyxy. Hipotetyczny prąd płynący wzdłuż osi zz wytwarza pole magnetyczne o indukcji B = C x y 2 i ̂ + 1 y j ̂ B = C x y 2 i ̂ + 1 y j ̂ . Wykorzystując prawo Ampère’a, oblicz natężenie prądu płynącego przez ten prostokąt.

Rysunek ten przedstawia prostokątny obszar na płaszczyźnie xy; oś z jest prostopadła do płaszczyzny. Punkty a1 i a2 są umieszczone na osi x. Punkty b1 i b2 umieszczone są na osi y. Odległości między punktami są równe.
91.

Nieprzewodzący, wykonany z twardej gumy, okrągły dysk o promieniu R R został równomiernie naładowany tak, że powierzchniowa gęstość jego ładunku wynosi σ σ. Dysk wprawiono w ruch obrotowy wokół jego osi zz, nadając mu prędkość kątową ω ω.

  1. Wyznacz wartość indukcji pola magnetycznego w punkcie na osi dysku w odległości h h metrów od jego środka;
  2. Określ wartość liczbową indukcji pola magnetycznego, jeżeli: powierzchniowa gęstość ładunku σ = 1 C m 2 σ= 1 C m 2 , R = 20 cm R= 20 cm , h = 2 cm h= 2 cm oraz ω = 400 rad s ω= 400 rad s . Otrzymany wynik porównaj z wartością indukcji pola magnetycznego Ziemi, wynoszącą około 0,5 0,5 gaussa.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.