Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1

B Przeliczanie jednostek

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1B Przeliczanie jednostek

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Mechanika
  1. 1 Jednostki i miary
   1. Wstęp
   2. 1.1 Zakres stosowalności praw fizyki
   3. 1.2 Układy jednostek miar
   4. 1.3 Konwersja jednostek
   5. 1.4 Analiza wymiarowa
   6. 1.5 Szacowanie i pytania Fermiego
   7. 1.6 Cyfry znaczące
   8. 1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Wektory
   1. Wstęp
   2. 2.1 Skalary i wektory
   3. 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
   4. 2.3 Działania na wektorach
   5. 2.4 Mnożenie wektorów
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Ruch prostoliniowy
   1. Wstęp
   2. 3.1 Położenie, przemieszczenie, prędkość średnia
   3. 3.2 Prędkość chwilowa i szybkość średnia
   4. 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
   5. 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
   6. 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
   7. 3.6 Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Ruch w dwóch i trzech wymiarach
   1. Wstęp
   2. 4.1 Przemieszczenie i prędkość
   3. 4.2 Przyspieszenie
   4. 4.3 Rzuty
   5. 4.4 Ruch po okręgu
   6. 4.5 Ruch względny w jednym i dwóch wymiarach
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 5 Zasady dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 5.1 Pojęcie siły
   3. 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
   4. 5.3 Druga zasada dynamiki Newtona
   5. 5.4 Masa i ciężar ciała
   6. 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
   7. 5.6 Rodzaje sił
   8. 5.7 Rozkłady sił działających na ciała
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 6 Zastosowania zasad dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 6.1 Rozwiązywanie zadań związanych z zasadami dynamiki Newtona
   3. 6.2 Tarcie
   4. 6.3 Siła dośrodkowa
   5. 6.4 Siła oporu i prędkość graniczna
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 7 Praca i energia kinetyczna
   1. Wstęp
   2. 7.1 Praca
   3. 7.2 Energia kinetyczna
   4. 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
   5. 7.4 Moc
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 8 Energia potencjalna i zasada zachowania energii
   1. Wstęp
   2. 8.1 Energia potencjalna układu
   3. 8.2 Siły zachowawcze i niezachowawcze
   4. 8.3 Zasada zachowania energii
   5. 8.4 Wykresy energii potencjalnej
   6. 8.5 Źródła energii
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  9. 9 Pęd i zderzenia
   1. Wstęp
   2. 9.1 Pęd
   3. 9.2 Popęd siły i zderzenia
   4. 9.3 Zasada zachowania pędu
   5. 9.4 Rodzaje zderzeń
   6. 9.5 Zderzenia w wielu wymiarach
   7. 9.6 Środek masy
   8. 9.7 Napęd rakietowy
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 10 Obroty wokół stałej osi
   1. Wstęp
   2. 10.1 Zmienne opisujące ruch obrotowy
   3. 10.2 Obroty ze stałym przyspieszeniem kątowym
   4. 10.3 Związek między wielkościami w ruchach obrotowym i postępowym
   5. 10.4 Moment bezwładności i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   6. 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
   7. 10.6 Moment siły
   8. 10.7 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
   9. 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 11 Moment pędu
   1. Wstęp
   2. 11.1 Toczenie się ciał
   3. 11.2 Moment pędu
   4. 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
   5. 11.4 Precesja żyroskopu
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 12 Równowaga statyczna i sprężystość
   1. Wstęp
   2. 12.1 Warunki równowagi statycznej
   3. 12.2 Przykłady równowagi statycznej
   4. 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
   5. 12.4 Sprężystość i plastyczność
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  13. 13 Grawitacja
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
   3. 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
   4. 13.3 Energia potencjalna i całkowita pola grawitacyjnego
   5. 13.4 Orbity satelitów i ich energia
   6. 13.5 Prawa Keplera
   7. 13.6 Siły pływowe
   8. 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  14. 14 Mechanika płynów
   1. Wstęp
   2. 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
   3. 14.2 Pomiar ciśnienia
   4. 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
   5. 14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu
   6. 14.5 Dynamika płynów
   7. 14.6 Równanie Bernoulliego
   8. 14.7 Lepkość i turbulencje
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fale i akustyka
  1. 15 Drgania
   1. Wstęp
   2. 15.1 Ruch harmoniczny
   3. 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
   4. 15.3 Porównanie ruchu harmonicznego z ruchem jednostajnym po okręgu
   5. 15.4 Wahadła
   6. 15.5 Drgania tłumione
   7. 15.6 Drgania wymuszone
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 16 Fale
   1. Wstęp
   2. 16.1 Fale biegnące
   3. 16.2 Matematyczny opis fal
   4. 16.3 Prędkość fali na naprężonej strunie
   5. 16.4 Energia i moc fali
   6. 16.5 Interferencja fal
   7. 16.6 Fale stojące i rezonans
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 17 Dźwięk
   1. Wstęp
   2. 17.1 Fale dźwiękowe
   3. 17.2 Prędkość dźwięku
   4. 17.3 Natężenie dźwięku
   5. 17.4 Tryby drgań fali stojącej
   6. 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
   7. 17.6 Dudnienia
   8. 17.7 Efekt Dopplera
   9. 17.8 Fale uderzeniowe
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych
m cm km
1 metr 1 1 10 2 10 2 10 3 10 3
1 centymetr 10 2 10 2 1 1 10 5 10 5
1 kilometr 10 3 10 3 10 5 10 5 1 1
1 cal 2,540 10 2 2,540 10 2 2,540 2,540 2,540 10 5 2,540 10 5
1 stopa 0,3048 0,3048 30,48 30,48 3,048 10 4 3,048 10 4
1 mila 1609 1609 1,609 10 5 1,609 10 5 1,609 1,609
1 angstrem 10 10 10 10 10 8 10 8 10 13 10 13
1 fermi 10 15 10 15 10 13 10 13 10 18 10 18
1 rok świetlny 9,460 10 17 9,460 10 17 9,460 10 12 9,460 10 12 9,460 10 15 9,460 10 15
cal stopa mi
1 metr 39,37 39,37 3,281 3,281 6,214 10 4 6,214 10 4
1 centymetr 0,3937 0,3937 3,281 10 2 3,281 10 2 6,214 10 6 6,214 10 6
1 kilometr 3,937 10 4 3,937 10 4 3,281 10 3 3,281 10 3 0,6214 0,6214
1 cal 1 1 8,333 10 2 8,333 10 2 1,578 10 5 1,578 10 5
1 stopa 12 12 1 1 1,894 10 4 1,894 10 4
1 mila 6,336 10 4 6,336 10 4 5280 5280 1 1
Tabela B1 Jednostki długości
Powierzchnia
 • 1 cm 2 = 0,155 cala 2 1 cm 2 = 0,155 cala 2
 • 1 m 2 = 10 4 cm 2 = 10,76 stopy 2 1 m 2 = 10 4 cm 2 = 10,76 stopy 2
 • 1 cal 2 = 6,452 cm 2 1 cal 2 = 6,452 cm 2
 • 1 stopa 2 = 144 cale 2 = 0,0929 m 2 1 stopa 2 = 144 cale 2 = 0,0929 m 2
Objętość
 • 1 litr = 1000 cm 3 = 10 −3 m 3 = 0,03531 stopy 3 = 61,02 cala 3 1 litr = 1000 cm 3 = 10 −3 m 3 = 0,03531 stopy 3 = 61,02 cala 3
 • 1 stopa 3 = 0,02832 m 3 = 28,32 litr = 7,477 galon USA 1 stopa 3 = 0,02832 m 3 = 28,32 litr = 7,477 galon USA
 • 1 g a l o n U S A = 3,788 l i t r 1 g a l o n U S A =3,788 l i t r
s min h dzień rok
1 sekunda 1 1 1,667 10 2 1,667 10 2 2,778 10 4 2,778 10 4 1,157 10 5 1,157 10 5 3,169 10 8 3,169 10 8
1 minuta 60 60 1 1 1,667 10 2 1,667 10 2 6,944 10 4 6,944 10 4 1,901 10 6 1,901 10 6
1 godzina 3600 3600 60 60 1 1 4,167 10 2 4,167 10 2 1,141 10 4 1,141 10 4
1 dzień 8,640 10 4 8,640 10 4 1440 1440 24 24 1 1 2,738 10 3 2,738 10 3
1 rok 3,156 10 7 3,156 10 7 5,259 10 5 5,259 10 5 8,766 10 3 8,766 10 3 365,25 365,25 1 1
Tabela B2 Jednostki czasu
m/s cm/s stopa/s mi/h
1 m/s 1 1 10 2 10 2 3,281 3,281 2,237 2,237
1 cm/s 10 2 10 2 1 1 3,281 10 2 3,281 10 2 2,237 10 2 2,237 10 2
1 stopa/s 0,3048 0,3048 30,48 30,48 1 1 0,6818 0,6818
1 mi/h 0,4470 0,4470 44,70 44,70 1,467 1,467 1 1
Tabela B3 Prędkość
Przyspieszenie
 • 1 m/s 2 = 100 cm/s 2 = 3,281 stopy/s 2 1 m/s 2 = 100 cm/s 2 = 3,281 stopy/s 2
 • 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2 = 0,03281 stopy/s 2 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2 = 0,03281 stopy/s 2
 • 1 stopa/s 2 = 0,3048 m/s 2 = 30,48 cm/s 2 1 stopa/s 2 = 0,3048 m/s 2 = 30,48 cm/s 2
 • 1 m i l a / ( h s ) = 1,467 s t o p y / s 2 1 m i l a / ( h s ) =1,467 s t o p y / s 2
kg g slug u (atomowa jednostka masy)
1 kilogram 1 1 10 3 10 3 6,852 10 2 6,852 10 2 6,024 10 26 6,024 10 26
1 gram 10 3 10 3 1 1 6,852 10 5 6,852 10 5 6,024 10 23 6,024 10 23
1 slug 14,59 14,59 1,459 10 4 1,459 10 4 1 1 8,789 10 27 8,789 10 27
1 u 1,661 10 27 1,661 10 27 1,661 10 24 1,661 10 24 1,138 10 28 1,138 10 28 1 1
1 tona 1000 1000
Tabela B4 Jednostki masy
N dyna lb (funt- siła)
1 N 1 1 10 5 10 5 0,2248 0,2248
1 dyna 10 5 10 5 1 1 2,248 10 6 2,248 10 6
1 Ib 4,448 4,448 4,448 10 5 4,448 10 5 1 1
Tabela B5 Siła
Pa dyna/cm2 atm cmHg lb/cal2
1 Pa 1 1 10 10 9,869 10 6 9,869 10 6 7,501 10 4 7,501 10 4 1,450 10 4 1,450 10 4
1 dyna/cm2 10 1 10 1 1 1 9,869 10 7 9,869 10 7 7,501 10 5 7,501 10 5 1,450 10 5 1,450 10 5
1 atm 1,013 10 5 1,013 10 5 1,013 10 6 1,013 10 6 1 1 76 76 14,70 14,70
1 cmHg* 1,333 10 3 1,333 10 3 1,333 10 4 1,333 10 4 1,316 10 2 1,316 10 2 1 1 0,1934 0,1934
1 lb/cal2 6,895 10 3 6,895 10 3 6,895 10 4 6,895 10 4 6,805 10 2 6,805 10 2 5,171 5,171 1 1
1 bar 10 5 10 5
1 torr 1 (mmHg)
*Przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m / s 2 9,80665 m / s 2 , a temperatura wynosi 0 C 0 C
Tabela B6 Jednostki ciśnienia
J erg ft.lb (stopofunt- siła)
1 J 1 1 10 7 10 7 0,7376 0,7376
1 erg 10 7 10 7 1 1 7,376 10 8 7,376 10 8
1 ft.lb 1,356 1,356 1,356 10 7 1,356 10 7 1 1
1 eV 1,602 10 19 1,602 10 19 1,602 10 12 1,602 10 12 1,182 10 19 1,182 10 19
1 cal 4,186 4,186 4,186 10 7 4,186 10 7 3,088 3,088
1 BTU 1,055 10 3 1,055 10 3 1,055 10 10 1,055 10 10 7,779 10 2 7,779 10 2
1 kWh 3,600 10 6 3,600 10 6
eV cal (kaloria) Btu (angielska jednostka ciepła)
1 dżul 6,242 10 18 6,242 10 18 0,2389 0,2389 9,481 10 4 9,481 10 4
1 erg 6,242 10 11 6,242 10 11 2,389 10 8 2,389 10 8 9,481 10 11 9,481 10 11
1 ft.lb 8,464 10 18 8,464 10 18 0,3239 0,3239 1,285 10 3 1,285 10 3
1 eV 1 1 3,827 10 20 3,827 10 20 1,519 10 22 1,519 10 22
1 cal 2,613 10 19 2,613 10 19 1 1 3,968 10 3 3,968 10 3
1 Btu 6,585 10 21 6,585 10 21 2,520 10 2 2,520 10 2 1 1
Tabela B7 Jednostki pracy, energii i ciepła
Moc
 • 1 W = 1 J/s 1 W = 1 J/s
Angielski koń parowy hp (ang. horse power); stopofunt- siła na sekundę ft·lbf/s (ang. foot pound-force per second)
 • 1 hp = 746 W = 550 ft · lb/s 1 hp = 746 W = 550 ft · lb/s
Angielska jednostka ciepła na godzinę Btu/h (ang. British thermal unit per hour)
 • 1 Btu/h = 0,293 W 1 Btu/h = 0,293 W
Kąt
 • 1 r a d = 57 , 30 = 180 / π 1 r a d =57, 30 = 180 /π
 • 1 = 0,01745 r a d = π / 180 r a d 1 =0,01745 r a d =π/180 r a d
 • 1 obrót = 360 = 2 π r a d 1 obrót = 360 =2π r a d
 • 1 obrót / m i n = 0,1047 r a d / s 1 obrót / m i n =0,1047 r a d / s
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.