Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Mechanika
  1. 1 Jednostki i miary
   1. Wstęp
   2. 1.1 Zakres stosowalności praw fizyki
   3. 1.2 Układy jednostek miar
   4. 1.3 Konwersja jednostek
   5. 1.4 Analiza wymiarowa
   6. 1.5 Szacowanie i pytania Fermiego
   7. 1.6 Cyfry znaczące
   8. 1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Wektory
   1. Wstęp
   2. 2.1 Skalary i wektory
   3. 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
   4. 2.3 Działania na wektorach
   5. 2.4 Mnożenie wektorów
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Ruch prostoliniowy
   1. Wstęp
   2. 3.1 Położenie, przemieszczenie, prędkość średnia
   3. 3.2 Prędkość chwilowa i szybkość średnia
   4. 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
   5. 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
   6. 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
   7. 3.6 Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Ruch w dwóch i trzech wymiarach
   1. Wstęp
   2. 4.1 Przemieszczenie i prędkość
   3. 4.2 Przyspieszenie
   4. 4.3 Rzuty
   5. 4.4 Ruch po okręgu
   6. 4.5 Ruch względny w jednym i dwóch wymiarach
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 5 Zasady dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 5.1 Pojęcie siły
   3. 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
   4. 5.3 Druga zasada dynamiki Newtona
   5. 5.4 Masa i ciężar ciała
   6. 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
   7. 5.6 Rodzaje sił
   8. 5.7 Rozkłady sił działających na ciała
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 6 Zastosowania zasad dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 6.1 Rozwiązywanie zadań związanych z zasadami dynamiki Newtona
   3. 6.2 Tarcie
   4. 6.3 Siła dośrodkowa
   5. 6.4 Siła oporu i prędkość graniczna
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 7 Praca i energia kinetyczna
   1. Wstęp
   2. 7.1 Praca
   3. 7.2 Energia kinetyczna
   4. 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
   5. 7.4 Moc
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 8 Energia potencjalna i zasada zachowania energii
   1. Wstęp
   2. 8.1 Energia potencjalna układu
   3. 8.2 Siły zachowawcze i niezachowawcze
   4. 8.3 Zasada zachowania energii
   5. 8.4 Wykresy energii potencjalnej
   6. 8.5 Źródła energii
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  9. 9 Pęd i zderzenia
   1. Wstęp
   2. 9.1 Pęd
   3. 9.2 Popęd siły i zderzenia
   4. 9.3 Zasada zachowania pędu
   5. 9.4 Rodzaje zderzeń
   6. 9.5 Zderzenia w wielu wymiarach
   7. 9.6 Środek masy
   8. 9.7 Napęd rakietowy
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 10 Obroty wokół stałej osi
   1. Wstęp
   2. 10.1 Zmienne opisujące ruch obrotowy
   3. 10.2 Obroty ze stałym przyspieszeniem kątowym
   4. 10.3 Związek między wielkościami w ruchach obrotowym i postępowym
   5. 10.4 Moment bezwładności i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   6. 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
   7. 10.6 Moment siły
   8. 10.7 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
   9. 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 11 Moment pędu
   1. Wstęp
   2. 11.1 Toczenie się ciał
   3. 11.2 Moment pędu
   4. 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
   5. 11.4 Precesja żyroskopu
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 12 Równowaga statyczna i sprężystość
   1. Wstęp
   2. 12.1 Warunki równowagi statycznej
   3. 12.2 Przykłady równowagi statycznej
   4. 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
   5. 12.4 Sprężystość i plastyczność
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  13. 13 Grawitacja
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
   3. 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
   4. 13.3 Energia potencjalna i całkowita pola grawitacyjnego
   5. 13.4 Orbity satelitów i ich energia
   6. 13.5 Prawa Keplera
   7. 13.6 Siły pływowe
   8. 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  14. 14 Mechanika płynów
   1. Wstęp
   2. 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
   3. 14.2 Pomiar ciśnienia
   4. 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
   5. 14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu
   6. 14.5 Dynamika płynów
   7. 14.6 Równanie Bernoulliego
   8. 14.7 Lepkość i turbulencje
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fale i akustyka
  1. 15 Drgania
   1. Wstęp
   2. 15.1 Ruch harmoniczny
   3. 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
   4. 15.3 Porównanie ruchu harmonicznego z ruchem jednostajnym po okręgu
   5. 15.4 Wahadła
   6. 15.5 Drgania tłumione
   7. 15.6 Drgania wymuszone
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 16 Fale
   1. Wstęp
   2. 16.1 Fale biegnące
   3. 16.2 Matematyczny opis fal
   4. 16.3 Prędkość fali na naprężonej strunie
   5. 16.4 Energia i moc fali
   6. 16.5 Interferencja fal
   7. 16.6 Fale stojące i rezonans
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 17 Dźwięk
   1. Wstęp
   2. 17.1 Fale dźwiękowe
   3. 17.2 Prędkość dźwięku
   4. 17.3 Natężenie dźwięku
   5. 17.4 Tryby drgań fali stojącej
   6. 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
   7. 17.6 Dudnienia
   8. 17.7 Efekt Dopplera
   9. 17.8 Fale uderzeniowe
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych
Wielkość fizyczna Symbol Jednostka Wymiar jednostki (za pomocą jednostek podstawowych)
Przyspieszenie a a \vec a m s 2 m s 2 \si{\metre\per\second\squared} m s 2 m s 2 \si{\metre\per\second\squared}
Liczność materii n n n mol mol mol \si{\mole}
Kąt θ ϕ φ θ ϕ φ \theta , \phi, \varphi radian ( rad rad \si{\radian} )
Przyspieszenie kątowe ε ε \vec{\epsilon} rad s 2 rad s 2 \si{\radian\per\second\squared} s -2 s -2 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second\squared}
Częstość kołowa ω ω \omega rad s rad s \si{\radian\per\second} s -1 s -1 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second}
Moment pędu L L \vec L kg m 2 s kg m 2 s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second} kg m 2 s kg m 2 s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second}
Prędkość kątowa ω ω \vec{\omega} rad s rad s \si{\radian\per\second} s -1 s -1 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second}
Pole powierzchni A S A S A, S m 2 m 2 \si{\metre\squared} m 2 m 2 \si{\metre\squared}
Liczba atomowa Z Z Z
Pojemność elektryczna C c C c C, c farad ( F F \si{\farad} ) A 2 s 4 kg m 2 A 2 s 4 kg m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\squared\second\four\per\kilo\gram\per\metre\squared}
Ładunek elektryczny q Q e q Q e q,Q,e kulomb ( C C \si{\coulomb} ) A s A s \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second}
Gęstość ładunku:
liniowa λ λ \lambda C m C m \si{\coulomb\per\metre} A s m A s m \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\per\metre}
powierzchniowa σ σ \sigma C m 2 C m 2 \si{\coulomb\per\metre\squared} A s m 2 A s m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\per\metre\squared}
objętościowa ρ ρ \rho C m 3 C m 3 \si{\coulomb\per\metre\cubed} A s m 3 A s m 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\per\metre\cubed}
Przewodność elektryczna właściwa σ σ \sigma Ω -1 m -1 Ω -1 m -1 \si[per-mode=reciprocal, inter-unit-product = ⋅]{\per\ohm\per\metre} A 2 s 3 kg m 3 A 2 s 3 kg m 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\squared\second\cubed\per\kilo\gram\per\metre\cubed}
Natężenie prądu I i I i I, i amper A A \si{\ampere}
Gęstość prądu J J A m 2 A m 2 \si{\ampere\per\metre\squared} A m 2 A m 2 \si{\ampere\per\metre\squared}
Gęstość ρ ρ \rho kg m 3 kg m 3 \si{\kilo\gram\per\metre\cubed} kg m 3 kg m 3 \si{\kilo\gram\per\metre\cubed}
Względna przenikalność elektryczna ε r ε r \epsilon_{\text{r}}
Moment dipolowy p p C m C m \si[inter-unit-product = ⋅]{\coulomb\metre} A s m A s m \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\second\metre}
Natężenie pola elektrycznego E E \vec E N C N C \si{\newton\per\coulomb} kg m A s 3 kg m A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\ampere\per\second\cubed}
Strumień elektryczny Φ E Φ E \mathrm{Φ}_E N m 2 C N m 2 C \si[inter-unit-product = ⋅]{\newton\metre\squared\per\coulomb} kg m 3 A s 3 kg m 3 A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\cubed\per\ampere\per\second\cubed}
Siła elektromotoryczna ε ε \epsilon wolt ( V V \si{\volt} ) kg m 2 A s 3 kg m 2 A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\per\second\cubed}
Energia E E k E p U E E k E p U E, E_{\text{k}}, E_{\text{p}}, U dżul ( J J \si{\joule} ) kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Entropia S S S J K J K \si{\joule\per\kelvin} kg m 2 s 2 K kg m 2 s 2 K \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared\per\kelvin}
Siła F F \vec F niuton ( N N \si{\newton} ) kg m s 2 kg m s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\second\squared}
Częstotliwość f ν f ν f, \nu herc ( Hz Hz \si{\hertz} ) s -1 s -1 \si[per-mode=reciprocal]{\per\second}
Ciepło Q Q Q dżul ( J J \si{\joule} ) kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Indukcyjność L L L henr ( H H \si{\henry} ) kg m 2 A 2 s 2 kg m 2 A 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\squared\per\second\squared}
Długość: l L l L l, L metr m m \si{\metre}
Przemieszczenie Δ x Δ r Δ x Δ r \prefop{\Delta} x, \prefop{\Delta} \vec r
odległość d h d h d, h
położenie x y z r x y z r x, y, z, \vec r
Moment magnetyczny μ μ \vec{\mu} J T J T \si{\joule\per\tesla} A m 2 A m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\metre\squared}
Indukcja magnetyczna B B \vec B tesla ( T = Wb m 2 T = Wb m 2 \si{\tesla} = \si{\weber\per\metre\squared} ) kg A s 2 kg A s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\per\ampere\per\second\squared}
Strumień indukcji mangnetycznej Φ B Φ B \mathrm{Φ}_B weber ( Wb Wb \si{\weber} ) kg m 2 A s 2 kg m 2 A s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\per\second\squared}
Masa m M m M m, M kilogram kg kg \si{\kilo\gram}
Molowe ciepło właściwe C C C J mol K J mol K \si[inter-unit-product = ⋅]{\joule\per\mole\per\kelvin} kg m 2 s 2 mol K kg m 2 s 2 mol K \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared\per\mole\per\kelvin}
Moment bezwładności I I I kg m 2 kg m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared} kg m 2 kg m 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared}
Pęd p p \vec p kg m s kg m s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\second} kg m s kg m s \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\second}
Okres T T T s s \si{\second} s s \si{\second}
Przenikalność magnetyczna próżni μ 0 μ 0 \mu_0 N A 2 = H m N A 2 = H m \si{\newton\per\ampere\squared} = \si{\henry\per\metre} kg m A 2 s 2 kg m A 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\per\ampere\squared\per\second\squared}
Przenikalność elektryczna próżni ε 0 ε 0 \epsilon_0 C 2 N m 2 = F m C 2 N m 2 = F m \si[inter-unit-product = ⋅]{\coulomb\squared\per\newton\per\metre\squared} = \si{\farad\per\metre} A 2 s 4 kg m 3 A 2 s 4 kg m 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\ampere\squared\second\four\per\kilo\gram\per\metre\cubed}
Potencjał V V V wolt ( V = J C V = J C \si{\volt} = \si{\joule\per\coulomb} ) kg m 2 A s 3 kg m 2 A s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\per\second\cubed}
Moc P P P wat ( W = J s W = J s \si{\watt} = \si{\joule\per\second} ) kg m 2 s 3 kg m 2 s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\cubed}
Ciśnienie p p p paskal ( Pa = N m 2 Pa = N m 2 \si{\pascal} = \si{\newton\per\metre\squared} ) kg m s 2 kg m s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\per\metre\per\second\squared}
Opór R R R om ( Ω = V A Ω = V A \si{\ohm} = \si{\volt\per\ampere} ) kg m 2 A 2 s 3 kg m 2 A 2 s 3 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\ampere\squared\per\second\cubed}
ciepło właściwe c c c J kg K J kg K \si[inter-unit-product = ⋅]{\joule\per\kilo\gram\per\kelvin} m 2 s 2 K m 2 s 2 K \si[inter-unit-product = ⋅]{\metre\squared\per\second\squared\per\kelvin}
Szybkość v v v m s m s \si{\metre\per\second} m s m s \si{\metre\per\second}
Temperatura T T T kelwin K K \si{\kelvin}
Czas t t t sekunda s s \si{\second}
Moment siły M M \vec{M} N m N m \si[inter-unit-product = ⋅]{\newton\metre} kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Prędkość v v \vec v m s m s \si{\metre\per\second} m s m s \si{\metre\per\second}
Objętość V V V m 3 m 3 \si{\metre\cubed} m 3 m 3 \si{\metre\cubed}
Długość fali λ λ \lambda m m \si{\metre} m m \si{\metre}
Praca W W W dżul ( J = N m J = N m \si{\joule} = \si[inter-unit-product = ⋅]{\newton\metre} ) kg m 2 s 2 kg m 2 s 2 \si[inter-unit-product = ⋅]{\kilo\gram\metre\squared\per\second\squared}
Tabela A1 Jednostki stosowane w fizyce (jednostki podstawowe wyróżniono tłustym drukiem)
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.