Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

129.

W jednym z kolejnych rozdziałów dowiesz się, że ciężar ciała zmienia się w zależności od wysokości zgodnie z równaniem: Q = m g r 0 2 / r 2 Q=mg r 0 2 / r 2 , gdzie r 0 r 0 jest promieniem Ziemi, a r r jest odległością od środka Ziemi. Jeśli ciało zostaje wystrzelone z powierzchni Ziemi pionowo z prędkością v 0 v 0 , to jak wygląda wyrażenie na prędkość ciała w zależności od jego położenia r r ? (Wskazówka: skorzystaj z przekształconej zależności: a d r = v d v a d r=v d v.)

130.

Duża wirówka, jak ta przedstawiona na zdjęciu, używana jest do poddawania kandydatów na astronautów działaniu przyspieszenia podobnego do tego, jakie powstaje podczas startu rakiety i jej powrotu do atmosfery. (a) Przy jakiej prędkości kątowej wartość przyspieszenia dośrodkowego osiąga 10 g 10g, jeśli astronauta znajduje się w odległości 15,0 m od osi obrotu? (b) Kapsuła astronauty wisi na osi przegubu na końcu ramienia, dzięki czemu kapsuła może się odchylać na zewnątrz podczas obrotu (jak na zdjęciu). O jaki kąt θ θ względem poziomu odchyli się kapsuła, jeśli przyspieszenie dośrodkowe wynosi 10 g 10g ? (Wskazówka: Ramię przykłada siłę dośrodkową i utrzymuje ciężar kapsuły. Narysuj rozkład sił działających na kapsułę, aby prawidłowo zlokalizować położenie kąta θ θ.)

 (a) Zdjęcia przedstawia wirówkę do badań reakcji astronautów na przeciążenia. (b) Rozkład sił działających na kapsułę z astronautą.
131.

Samochód o masie 1000,0 kg jedzie po poziomej drodze z prędkością 100,0 km/h, po czym gwałtownie hamuje. Oblicz długość drogi hamowania, jeśli współczynnik tarcia kinetycznego opon o asfalt wynosi 0,500. Pomiń wpływ oporu powietrza. (Wskazówka: skoro interesuje nas przebyta droga, a nie czas hamowania, to x x będzie zmienną niezależną, a nie t t. W celu wykonania obliczeń przekształć następujące zależności: d v / d t = ( d v / d x ) ( d x / d t ) = v d v / d x d v/ d t=( d v/ d x)( d x/ d t)=v d v/ d x.)

132.

Samolot lecący z prędkością 200 m / s 200 m / s wykonuje zakręt w czasie 4,0 min. Jaki powinien być kąt przechylenia samolotu? O ile procent wzrośnie subiektywny ciężar pasażerów?

133.

Spadochroniarz znajduje się na wysokości 1520 m. Po 10 sekundach swobodnego spadku otwiera spadochron i stwierdza, że działająca na niego siła oporu powietrza F op F op jest wprost proporcjonalna do prędkości F op = b v F op =bv, gdzie b b jest stałe i v v jest prędkością spadku. Jeśli b = 0 , 750 b=0,750, a masa skoczka wynosi 82,0 kg, znajdź:

 1. prędkość skoczka w momencie otwarcia spadochronu,
 2. drogę przebytą przez skoczka do momentu otwarcia spadochronu,
 3. prędkość graniczną po otwarciu spadochronu,
 4. czas spadania skoczka do momentu otwarcia spadochronu.
134.

Mała kulka o masie 4,00 g zaczyna poruszać się pod wpływem siły grawitacji w czasie t = 0 t=0 w butelce wypełnionej szamponem. Prędkość graniczna wynosi 2 cm/s. Znajdź

 1. wartość współczynnika b w równaniu v = m g b ( 1 e b t / m ) , v = m g b ( 1 e b t / m ) ,
 2. wartość siły oporu w momencie, gdy kulka osiąga prędkość graniczną.
135.

Kierujący łódką motorową wraz z motorówką są w spoczynku na jeziorze. Ich łączna masa wynosi 200,0 kg. Siła ciągu silnika motorówki wynosi 40,0 N w kierunku ruchu pojazdu, a siła oporu wody jest równa 2 v 2v, gdzie v v jest prędkością motorówki. Oblicz:

 1. prędkość motorówki po czasie t t ;
 2. prędkość końcową (prędkość po bardzo długim czasie).
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.