Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

78.

Bolid Formuły 1 wchodzi w zakręt o promieniu 200,0 m z prędkością o wartości 89,0 m/s. Jakiego przyspieszenia doznaje podczas pokonywania zakrętu?

79.

Cząstka porusza się po kołowej orbicie o promieniu 10 m ze stałą szybkością 40,0 m/s. W pewnej chwili zaczyna zwiększać swoją szybkość w tempie 15,0 m/s2. Jaka jest wartość przyspieszenia cząstki w momencie rozpoczęcia przyspieszania?

80.

Kierowca wciska pedał hamulca w chwili, gdy samochód wchodzi z szybkością 90 km/h w zakręt o promieniu 150,0 m. Samochód zaczyna zwalniać w tempie 9,0 km/h w ciągu każdej sekundy. Ile wynosi przyspieszenie samochodu, gdy kierowca zwolni do 60,0 km/h?

81.

Samochód wyścigowy wchodzi w zakręt na torze „Poznań”, zmniejszając szybkość z 85,0 do 80,0 m/s w czasie 2,0 s. Jeżeli krzywizna toru wynosi 316,0 m, to ile wynosi całkowite przyspieszenie samochodu na początku i na końcu manewru hamowania?

82.

Oblicz przyspieszenie dośrodkowe wynikające z ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi, jakiego doznaje słoń umieszczony w ZOO na szerokości geograficznej λ λ. Wyraź odpowiedź przez λ , λ, promień Ziemi R Z R Z i okres obrotu Ziemi T T. Porównaj wynik z wartością g g, przyjmując λ = 40 λ= 40

Rysunek przedstawia obrót Ziemi wokół pionowej osi. Zaznaczono ciągłą linią równik jako okrąg o środku w środku Ziemi oraz jeden z równoleżników o szerokości geograficznej lambda. Kąt lambda zaznaczono między promieniem Ziemi zaznaczonym do punktu na równoleżniku, a promieniem Ziemi w kierunku równika.
83.

Proton rozpędzany w synchrotronie porusza się po okręgu o promieniu 1 km i zwiększa swoją szybkość zgodnie z równaniem v ( t ) = c 1 + c 2 t 2 , v ( t ) = c 1 + c 2 t 2 , gdzie c 1 = 2,0 10 5 m/s c 1 =2,0 10 5 m/si c 2 = 10 5 m/s 3 . c 2 = 10 5 m/s 3 .

 1. Jakie jest całkowite przyspieszenie protonu w chwili t t = 5,0 s?
 2. Przy jakim czasie wyrażenie na zmianę szybkości protonu w czasie staje się niefizyczne?
84.

Łopaty śmigła samolotowego rozpędzają się od czasu t=0st=0s do t=5,0st=5,0s z przyspieszeniem stycznym punktów na końcach łopat 3,00m/s23,00m/s2 Długość łopat wynosi 1,5m1,5m. Jakiego całkowitego przyspieszenia doznają końce łopat w chwili t=5,0st=5,0s?

85.

Cząstka wykonuje ruch jednostajny po okręgu z częstością ω ω = 4,00 rad/s. Jeżeli w chwili początkowej t t = 0 cząstka ma położenie y y = 0 m, x x = 5 m, to:

 1. Jakie jest położenie cząstki w chwili t t = 10 s?
 2. Jaka jest wtedy jej prędkość?
 3. Jakie jest jej przyspieszenie?
86.

Przyspieszenie dośrodkowe cząstki ma wartość a d = 4,0 m/s 2 a d =4,0 m/s 2 . Z jaką częstością wiruje ta cząstka, jeśli znajduje się 5,0 m od osi obrotu? Jaką prędkość ma ona w chwili t t = 10 s?

87.

Pręt o długości 3,0 m obraca się w płaszczyźnie poziomej z częstotliwością 2,0 obr/s wokół osi przechodzącej przez jeden z jego końców. Jakie przyspieszenia dośrodkowe mają punkty na pręcie odległe o 1,0m1,0m, 2,0m2,0m oraz 3,0m3,0m od osi obrotu?

88.

Cząstka o początkowym położeniu ( 1,5 j ^ + 4,0 k ^ ) m ( 1,5 j ^ + 4,0 k ^ ) m doznaje przemieszczenia o wektor ( 2,5 i ^ + 3,2 j ^ 1,2 k ^ ) m . ( 2,5 i ^ + 3,2 j ^ 1,2 k ^ ) m. Jakie jest końcowe położenie cząstki?

89.

Położenie cząstki dane jest funkcją czasu r ( t ) = ( 50 m/s ) t i ^ ( 4,9 m/s 2 ) t 2 j ^ r ( t ) = ( 50 m/s ) t i ^ ( 4,9 m/s 2 ) t 2 j ^ .

 1. Jakimi funkcjami czasu są prędkość i przyspieszenie cząstki?
 2. Jaki warunek początkowy musi być spełniony, aby ruch cząstki był w ogóle możliwy?
90.

Statek kosmiczny leci w przestrzeni z prędkością v ( t ) = 250,0 i ^ m/s v ( t ) =250,0 i ^ m/s o stałej wartości. W pewnym momencie odpala rakietę, nadając jej przyspieszenie o wektorze a = ( 3,0 i ^ + 4,0 k ^ ) m/s 2 . a = ( 3,0 i ^ + 4,0 k ^ ) m/s 2 . Jaka jest prędkość rakiety 5,0 s po wystrzeleniu?

91.

Łucznik strzela do tarczy ustawionej 40 m od niego. Strzała trafia jednak 30 cm poniżej punktu, do którego celował. Z jaką szybkością łucznik wypuścił strzałę?

92.

Skoczek w dal osiąga odległość 8,0 m przy kącie odbicia 45° względem podłoża. Zakładając, że z tą samą szybkością wybija się pod kątem 30°, oblicz jego zasięg przy tym kącie.

93.

Na pewnej planecie maksymalny możliwy zasięg pocisku wystrzelonego ukośnie z szybkością 10 m/s wynosi 20 m. Jakie jest przyspieszenie grawitacyjne na tej planecie?

94.

Zawodnik motocrossu wyskakuje na jednej z przeszkód w powietrze pod kątem 60° względem płaskiego podłoża. Jeżeli ląduje w odległości 45,0 m w poziomie i 20 m poniżej płaszczyzny początkowej, to jaka była szybkość motocyklisty?

95.

Który pojazd doznaje większego przyspieszenia dośrodkowego: motocykl wchodzący w zakręt o promieniu 100,0 m z szybkością 15,0 m/s, czy samochód na zakręcie o promieniu 75,0 m z szybkością 12,0 m/s?

96.

Satelita geostacjonarny krąży wokół Ziemi na orbicie o promieniu 42 250 km z okresem równym 24 h. Jakie przyspieszenie dośrodkowe ma ten satelita?

97.

Dwie identyczne motorówki płyną rzeką po tej samej prostej, ale w przeciwnych kierunkach. Obie mają tę samą szybkość względem wody. Obserwator z brzegu rzeki odnotowuje szybkości łódek 4,0 oraz 5,0 m/s.

 1. Jakie szybkości mają motorówki względem wody?
 2. Jaka jest szybkość nurtu rzeki?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.