Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Wektor położenia r ( t ) = x ( t ) i ^ + y ( t ) j ^ + z ( t ) k ^ r ( t ) =x ( t ) i ^ +y ( t ) j ^ +z ( t ) k ^
Wektor przemieszczenia Δ r = r ( t 2 ) r ( t 1 ) Δ r = r ( t 2 ) r ( t 1 )
Prędkość v ( t ) = lim Δ t 0 r ( t + Δ t ) r ( t ) Δ t = d r d t v ( t ) = lim Δ t 0 r ( t + Δ t ) r ( t ) Δ t = d r d t
Wektor prędkości v ( t ) = v x ( t ) i ^ + v y ( t ) j ^ + v z ( t ) k ^ v ( t ) = v x ( t ) i ^ + v y ( t ) j ^ + v z ( t ) k ^
Składowe prędkości v x ( t ) = d x ( t ) d t , v y ( t ) = d y ( t ) d t , v z ( t ) = d z ( t ) d t v x ( t ) = d x ( t ) d t , v y ( t ) = d y ( t ) d t , v z ( t ) = d z ( t ) d t
Wektor prędkości średniej v śr = r ( t 2 ) r ( t 1 ) t 2 t 1 v śr = r ( t 2 ) r ( t 1 ) t 2 t 1
Przyspieszenie chwilowe a ( t ) = lim t 0 v ( t + Δ t ) v ( t ) Δ t = d v ( t ) d t a ( t ) = lim t 0 v ( t + Δ t ) v ( t ) Δ t = d v ( t ) d t
Wektor przyspieszenia i jego składowe a ( t ) = d v x ( t ) d t i ^ + d v y ( t ) d t j ^ + d v z ( t ) d t k ^ a ( t ) = d v x ( t ) d t i ^ + d v y ( t ) d t j ^ + d v z ( t ) d t k ^
Przyspieszenie jako wektor
drugich pochodnych położenia
a ( t ) = d 2 x ( t ) d t 2 i ^ + d 2 y ( t ) d t 2 j ^ + d 2 z ( t ) d t 2 k ^ a ( t ) = d 2 x ( t ) d t 2 i ^ + d 2 y ( t ) d t 2 j ^ + d 2 z ( t ) d t 2 k ^
Czas lotu w rzucie ukośnym T = 2 ( v 0 sin θ 0 ) g T= 2 ( v 0 sin θ 0 ) g
Równanie toru w rzucie ukośnym y = ( tg θ 0 ) x [ g 2 ( v 0 cos θ 0 ) 2 ] x 2 y= ( tg θ 0 ) x[ g 2 ( v 0 cos θ 0 ) 2 ] x 2
Zasięg w rzucie ukośnym R = v 0 2 sin 2 θ 0 g R= v 0 2 sin 2 θ 0 g
Wysokość maksymalna w rzucie ukośnym h = v 0 2 sin 2 θ 0 2 g h= v 0 2 sin 2 θ 0 2 g
Przyspieszenie dośrodkowe a d = v 2 r a d = v 2 r
Wektor położenia w ruchu
jednostajnym po okręgu
r ( t ) = A cos ( ω t ) i ^ + A sin ( ω t ) j ^ r ( t ) =Acos ( ω t ) i ^ +Asin ( ω t ) j ^
Wektor prędkości w ruchu
jednostajnym po okręgu
v ( t ) = d r ( t ) d t = A ω sin ( ω t ) i ^ + A ω cos ( ω t ) j ^ v ( t ) = d r ( t ) d t =Aωsin ( ω t ) i ^ +Aωcos ( ω t ) j ^
Wektor przyspieszenia w ruchu
jednostajnym po okręgu
a ( t ) = d v ( t ) d t = A ω 2 cos ( ω t ) i ^ A ω 2 sin ( ω t ) j ^ a ( t ) = d v ( t ) d t =A ω 2 cos ( ω t ) i ^ A ω 2 sin ( ω t ) j ^
Przyspieszenie styczne a s = d | v | d t a s = d | v | d t
Przyspieszenie całkowite a = a d + a s a = a d + a s
Wektor położenia cząstki w układzie
S S jako suma wektora położenia cząstki
w układzie S S i wektora położenia
początku układu S S względem układu S S
r P,S = r P,S' + r S',S r P,S = r P,S' + r S',S
Składanie prędkości w dwóch układach odniesienia v P,S = v P,S' + v S',S v P,S = v P,S' + v S',S
Składanie prędkości w trzech układach odniesienia v P,C = v P,A + v A,B + v B,C v P,C = v P,A + v A,B + v B,C
Składanie przyspieszeń a P,S = a P,S' + a S',S a P,S = a P,S' + a S',S
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.