Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

czas lotu (ang. time of flight)
całkowity czas przebywania pocisku w powietrzu
częstość kątowa (ang. angular frequency)
ω ω, szybkość zmiany w czasie kąta, jaki cząstka zatacza w trakcie ruchu po okręgu, jest związana z okresem i częstotliwością
prędkość względna (ang. relative velocity)
prędkość ciała widziana przez obserwatora z określonego układu odniesienia; także prędkość jednego układu odniesienia względem drugiego
przyspieszenie całkowite (ang. total acceleration)
wektorowa suma przyspieszeń: dośrodkowego i stycznego
przyspieszenie dośrodkowe (ang. centripetal acceleration)
składowa przyspieszenia ciała w ruchu po okręgu, która skierowana jest do środka okręgu, jest odpowiedzialna za zakrzywienie toru ruchu
przyspieszenie styczne (ang. tangential acceleration)
składowa przyspieszenia styczna do toru, której wartość jest szybkością zmiany wartości prędkości w czasie
rzut (ang. projectile motion)
ruch ciała pod wpływem jedynie przyspieszenia grawitacyjnego
tor, trajektoria (ang. trajectory)
krzywa po której pocisk porusza się w powietrzu
układ odniesienia (ang. reference frame)
układ, względem którego mierzymy położenie, prędkość i przyspieszenie ciała; posiada własny układ współrzędnych
wektor położenia (ang. position vector)
wektor skierowany od początku wybranego układu współrzędnych do punktu położenia cząstki w dwu- lub trójwymiarowej przestrzeni
wektor prędkości (ang. velocity vector)
wektor definiujący chwilową szybkość i kierunek ruchu cząstki; jest styczny do toru ruchu
wektor przemieszczenia (ang. displacement vector)
wektor skierowany od początkowego do końcowego położenia cząstki
wektor przyspieszenia (ang. acceleration vector)
przyspieszenie chwilowe obliczone jako pochodna wektora prędkości po czasie w zapisie wektorowym z użyciem wersorów osi układu współrzędnych
zasięg (ang. range)
największa odległość w poziomie, jaką ciało (pocisk) pokonuje w rzucie
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.