Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

iloczyn skalarny (ang. dot product)
wynik mnożenia wektorów skalarnie, wynik tej operacji jest skalarem (liczbą)
iloczyn wektorowy (ang. cross product)
wynik mnożenia wektorów wektorowo, wynik tej operacji jest wektorem
kąt skierowany (ang. direction angle)
kąt między rosnącym kierunkiem osi x x a wektorem, mierzony od osi do wektora
konstrukcja wektora sumy (ang. tail-to-head geometric construction)
sposób graficzny dodawania wektorów polegający na łączeniu punktów końcowych i początkowych kolejnych wektorów
łączność (ang. associative)
kolejność wyrazów w działaniu może być dowolna
moduł (ang. magnitude)
długość wektora
nieprzemienność iloczynu wektorowego (ang. anticommutative property)
zmiana kolejności występowania czynników powoduje pojawienie się minusa (wektor ma przeciwny zwrot)
promień wodzący (ang. radial coordinate)
odległość punktu od bieguna w układzie współrzędnych biegunowych
przemienność (ang. commutative)
wyrazy mogą podlegać działaniu w dowolnej kolejności
przemieszczenie (ang. displacement)
zmiana położenia
reguła równoległoboku (ang. parallelogram rule)
reguła, według której dokonuje się konstrukcji sumy wektorów na płaszczyźnie
reguła śruby prawoskrętnej (ang. right-hand corkscrew rule)
inaczej reguła korkociągu; pozwala określić zwrot wektora będącego wynikiem iloczynu wektorowego
rozdzielność (ang. distributive)
iloczyn pewnej liczby przez sumę składników jest równy sumie składników pomnożonych przez tę liczbę
rozkład wektora na składowe (ang. component form of a vector)
zapis wektora w postaci sumy jego składowych, przy pomocy wersorów osi
równanie skalarne (ang. scalar equation)
równanie, w którym po obu stronach znaku równości znajdują się liczby
równanie wektorowe (ang. vector equation)
równanie, w którym po obu stronach znaku równości znajdują się wektory
różnica dwóch wektorów (ang. difference of two vectors)
suma wektora pierwszego i wektora o zwrocie przeciwnym do wektora drugiego
skalar (ang. scalar)
liczba; w fizyce jednoznaczne z wielkością skalarną
składowe wektora (ang. vector components)
rzuty wektora na poszczególne osie układu współrzędnych; wektor jest sumą swoich składowych
suma wektorów (ang. vector sum)
wektor powstały w wyniku dodawania dwóch lub więcej wektorów
układ współrzędnych biegunowych (ang. polar coordinate system)
układ współrzędnych, w którym położenie punktu na płaszczyźnie określone jest za pomocą współrzędnych biegunowych
wartość składowej (ang. scalar component)
liczba, przez którą należy pomnożyć wersor osi, aby otrzymać składową wektora
wektor (ang. vector)
obiekt matematyczny o określonym module, kierunku i zwrocie
wektor jednostkowy (ang. unit vector)
wektor o module równym jeden, nie posiada on jednostki, służy jedynie do określenia kierunku
wektor zerowy (ang. null vector)
wektor, którego wszystkie składowe są równe zero
wektory ortogonalne (ang. orthogonal vectors)
wektory, których kąty skierowane różnią się o 90 90 , inaczej wektory prostopadłe
wektory przeciwne (ang. antiparallel vectors)
dwa wektory, których zwroty różnią się o 180 ° 180 °
wektory równe (ang. equal vectors)
dwa wektory są równe wtedy i tylko wtedy, kiedy ich poszczególne składowe są równe; równe wektory mają ten sam kierunek, zwrot oraz moduł
wektory zgodne (ang. parallel vectors)
wektory o tych samych kątach skierowanych
wersory osi (ang. unit vectors of the axes)
wektory jednostkowe definiujące kierunki ortogonalne na płaszczyźnie lub w przestrzeni
wielkość skalarna (ang. scalar quantity)
wielkość fizyczna, którą można określić jedynie za pomocą liczby i odpowiedniej jednostki
wielkość wektorowa (ang. vector quantity)
wielkość fizyczna reprezentowana przez wektor (moduł, kierunek i zwrot) w fizyce jednoznaczna z wektorem
współrzędne biegunowe (ang. polar coordinates)
promień wodzący i kąt skierowany tego promienia
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.