Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Prędkość fali v = λ T = λ f v = λ T = λ f
Liniowa gęstość masy μ = masa struny długość struny μ = masa struny długość struny
Prędkość fali lub impulsu na strunie poddanej
naprężeniu
| v | = F T μ | v | = F T μ
Prędkość fali w płynie v = Β ρ v = Β ρ
Fala wypadkowa powstała w wyniku superpozycji dwóch identycznych fal sinusoidalnych różniących się fazą y R ( x , t ) = 2 A cos ( ϕ 2 ) sin ( k x ω t + ϕ 2 ) y R (x,t)=2Acos ( ϕ 2 ) sin ( k x ω t + ϕ 2 )
Liczba falowa k 2 π λ k 2 π λ
Szybkość fali v = ω k v = ω k
Fala okresowa y ( x , t ) = A sin ( k x ω t + ϕ ) y ( x , t ) = A sin ( k x ω t + ϕ )
Faza fali k x ω t + ϕ k x ω t + ϕ
Liniowe równanie fali 2 y ( x , t ) x 2 = 1 v w 2 2 y ( x , t ) t 2 2 y ( x , t ) x 2 = 1 v w 2 2 y ( x , t ) t 2
Moc fali przypadająca na jedną długość fali P średnia = E λ T = 1 2 μ A 2 ω 2 λ T = 1 2 μ A 2 ω 2 v P średnia = E λ T = 1 2 μ A 2 ω 2 λ T = 1 2 μ A 2 ω 2 v
Natężenie I = P A I = P A
Natężenie fali kulistej I = P 4 π r 2 I = P 4 π r 2
Równanie fali stojącej y ( x , t ) = 2 A sin ( k x ) cos ( ω t ) y(x,t)=2Asin(kx)cos(ωt)
Długość fali dla symetrycznych warunków brzegowych
λ n = 2 n L , n = 1,2 , 3 , λ n = 2 n L,n=1,2,3,
Częstotliwość dla symetrycznych warunków brzegowych fn=nv2L=nf1, dla n=123fn=nv2L=nf1, dla n=123 f_n = n \frac{v}{2L} = n f_1\text{, dla } n = 1,2,3,\dots
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.