Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Relacja pomiędzy częstotliwością a okresem drgań f = 1 T f = 1 T
Położenie w ruchu harmonicznym przy ϕ = 0 ϕ = 0 x ( t ) = A cos ( ω t ) x ( t ) = A cos ( ω t )
Przemieszczenie w ruchu harmonicznym x ( t ) = A cos ( ω t + ϕ ) x ( t ) = A cos ( ω t + ϕ )
Prędkość w ruchu harmonicznym v ( t ) = A ω sin ( ω t + ϕ ) v ( t ) = A ω sin ( ω t + ϕ )
Przyspieszenie w ruchu harmonicznym a ( t ) = A ω 2 cos ( ω t + ϕ ) a ( t ) = A ω 2 cos ( ω t + ϕ )
Maksymalne przemieszczenie (amplituda) w ruchu harmonicznym x max = A x max = A
Maksymalna prędkość w ruchu harmonicznym | v max | = A ω | v max | = A ω
Maksymalne przyspieszenie w ruchu harmonicznym | a max | = A ω 2 | a max | = A ω 2
Częstość kołowa w układzie drgającego klocka na sprężynie w ruchu harmonicznym ω = k m ω = k m
Okres drgań układu drgającego klocka na sprężynie w ruchu harmonicznym T = 2 π m k T = 2 π m k
Częstotliwość drgań układu drgającego klocka na sprężynie w ruchu harmonicznym f = 1 2 π k m f = 1 2 π k m
Całkowita energia układu drgającego klocka na sprężynie w ruchu harmonicznym E c a ł k o w i t a = 1 2 k x 2 + 1 2 m v 2 = 1 2 k A 2 E c a ł k o w i t a = 1 2 k x 2 + 1 2 m v 2 = 1 2 k A 2
Prędkość drgającego klocka na sprężynie w ruchu harmonicznym v = ± k m ( A 2 x 2 ) v = ± k m ( A 2 x 2 )
Składowa x promienia obracającego się dysku x ( t ) = A cos ( ω t + ϕ ) x ( t ) = A cos ( ω t + ϕ )
Składowa x prędkości krawędzi obracającego się dysku v ( t ) = v max sin ( ω t + ϕ ) v ( t ) = v max sin ( ω t + ϕ )
Składowa x przyspieszenia krawędzi obracającego się dysku a ( t ) = a max cos ( ω t + ϕ ) a ( t ) = a max cos ( ω t + ϕ )
Różniczkowe równanie ruchu wahadła matematycznego d 2 θ d t 2 = g L θ d 2 θ d t 2 = g L θ
Częstość kołowa dla wahadła matematycznego ω = g L ω = g L
Okres drgań wahadła matematycznego T = 2 π L g T = 2 π L g
Częstość kołowa wahadła fizycznego ω = m g L I ω = m g L I
Okres drgań wahadła fizycznego T = 2 π I m g L T = 2 π I m g L
Okres drgań wahadła torsyjnego T = 2 π I κ T = 2 π I κ
Równanie różniczkowe ruchu oscylatora harmonicznego tłumionego m d 2 x d t 2 + b d x d t + k x = 0 m d 2 x d t 2 +b d x d t +kx=0
Rozwiązanie równania oscylatora harmonicznego z tłumieniem podkrytycznym x ( t ) = A 0 e b 2 m t cos ( ω t + ϕ ) x ( t ) = A 0 e b 2 m t cos ( ω t + ϕ )
Własna częstość kołowa układu klocka na sprężynie ω 0 = k m ω 0 = k m
Częstość kołowa oscylatora harmonicznego z tłumieniem podkrytycznym ω = ω 0 2 ( b 2 m ) 2 ω = ω 0 2 ( b 2 m ) 2
Równanie różniczkowe ruchu oscylatora harmonicznego z drganiami wymuszonymi w obecności tłumienia k x b d x d t + F 0 sin ( ω t ) = m d 2 x d t 2 kxb d x d t + F 0 sin(ωt)=m d 2 x d t 2
Rozwiązanie równania oscylatora harmonicznego z drganiami wymuszonymi i tłumieniem x ( t ) = A cos ( ω t + ϕ ) x ( t ) = A cos ( ω t + ϕ )
Amplituda drgań w układzie z drganiami wymuszonymi i tłumieniem A = F o m 2 ( ω o 2 ω 2 ) 2 + b 2 ω 2 A = F o m 2 ( ω o 2 ω 2 ) 2 + b 2 ω 2
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.