Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

amplituda (ang. amplitude)
maksymalne przemieszczenie ciała z położenia równowagi w czasie ruchu oscylacyjnego
częstotliwość (ang. frequency)
liczba zdarzeń okresowych przypadająca na jednostkę czasu
częstotliwość własna (ang. natural angular frequency)
częstotliwość drgań swobodnego oscylatora harmonicznego
drgnienie (ang. oscillation)
pojedyncza lub powtarzalna zmiana wielkości fizycznej, polegająca na przejściu z jednej skrajnej wartości do drugiej i z powrotem
energia potencjalna sprężystości (ang. elastic potential energy)
energia potencjalna zmagazynowana w układzie na skutek zniekształcenia elementu sprężystego, np. na skutek rozciągnięcia sprężyny
okres (ang. period)
czas trwania jednego pełnego drgnienia w ruchu drgającym
oscylator harmoniczny (ang. simple harmonic oscillator)
układ, który drga w RH, gdzie siła zwrotna jest proporcjonalna do przemieszczenia i działa na ciało w kierunku położenia równowagi
położenie równowagi (ang. equilibrium position)
pozycja oscylatora, kiedy sprężyna jest nieodkształcona tzn. ani nie jest rozciągnięta, ani ściśnięta
przesunięcie fazowe (ang. phase shift)
kąt wyrażony w radianach stosowany w funkcji cosinus lub sinus, aby przesunąć funkcję na lewo lub na prawo, w celu dopasowania funkcji do danych zarejestrowanych dla ruchu oscylatora harmonicznego
rezonans (ang. resonance)
duża amplituda drgań wytworzonych w układzie na skutek działania siły wymuszającej o małej amplitudzie i częstotliwości równej częstotliwości rezonansowej oscylatora
ruch harmoniczny (ang. simple harmonic motion)
ruch drgający układu, gdzie siła zwrotna jest proporcjonalna do przemieszczenia i działa na ciało w kierunku położenia równowagi
ruch periodyczny (ang. periodic motion)
ruch cyklicznie powtarzający się w równych odstępach czasu
siła zwrotna (ang. restoring force)
siła działająca w kierunku położenia równowagi oscylatora
stan trwałej równowagi (ang. stable equilibrium point)
położenie w którym wypadkowa siła działająca na ciało wynosi zero, a w przypadku małego przemieszczenia ciała pojawia się siła zwrotna, która działa w kierunku położenia równowagi
tłumienie krytyczne (ang. critically dampened)
tłumienie powodujące możliwie najszybszy powrót oscylatora do stanu równowagi, przy czym w ruchu tym nie występują oscylacje wokół położenia równowagi
tłumienie nadkrytyczne (ang. overdampened)
tłumienie skutkujące powolnym powrotem oscylatora do stanu równowagi, przy czym oscylacje wokół stanu równowagi nie występują
tłumienie podkrytyczne (ang. underdampened)
tłumienie powodujące zanik kolejnych amplitud drgań aż do zera
wahadło fizyczne (ang. physical pendulum)
dowolne ciało sztywne o złożonej budowie, które można wprawić w drgania kątowe jak wahadło matematyczne
wahadło matematyczne (ang. simple pendulum)
masa skupiona w punkcie, zawieszona na nieważkiej nici
wahadło torsyjne (ang. torsional pendulum)
ciało zawieszone na drucie, które na skutek skręcenia drutu wykonuje drgania kątowe
współczynnik sprężystości (ang. force constant)
parametr charakteryzujący sprężynę, zdefiniowany jako stosunek siły przyłożonej do sprężyny do uzyskanego przemieszczenia
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.