Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Droga kątowa θ = s r θ= s r
Prędkość kątowa ω = lim Δ t 0 Δ θ Δ t = d θ d t ω= lim Δ t 0 Δ θ Δ t = d θ d t
Prędkość liniowa w ruchu po okręgu v = r ω v = r ω
Przyspieszenie kątowe ε = lim Δ t 0 Δ ω Δ t = d ω d t = d 2 θ d t 2 ε= lim Δ t 0 Δ ω Δ t = d ω d t = d 2 θ d t 2
Przyspieszenie styczne a s = r ε a s = r ε
Średnia prędkość kątowa ω = ω 0 + ω k 2 ω = ω 0 + ω k 2
Przesunięcie kątowe w ruchu ze stałym przyspieszeniem kątowym θ k = θ 0 + ω t θ k = θ 0 + ω t
Prędkość końcowa w ruchu ze stałym przyspieszeniem kątowym ω k = ω 0 + ε t ω k = ω 0 + ε t
Końcowe położenie kątowe dla ruchu ze stałym przyspieszeniem kątowym θ k = θ 0 + ω 0 t + 1 2 ε t 2 θ k = θ 0 + ω 0 t + 1 2 ε t 2
Zmiana prędkości kątowej ω k 2 = ω 0 2 + 2 ε ( Δ θ ) ω k 2 = ω 0 2 + 2 ε ( Δ θ )
Przyspieszenie całkowite a = a d + a s a = a d + a s
Energia kinetyczna ruchu obrotowego E k = 1 2 ( j m j r j 2 ) ω 2 E k = 1 2 ( j m j r j 2 ) ω 2
Moment bezwładności I = j m j r j 2 I = j m j r j 2
Energia kinetyczna ciała sztywnego w ruchu obrotowym E k = 1 2 I ω 2 E k = 1 2 I ω 2
Moment bezwładności ciała sztywnego I = r 2 d m I= r 2 d m
Twierdzenie Steinera I oś równoległa = I środek masy + m d 2 I oś równoległa = I środek masy + m d 2
Moment bezwładności ciał złożonych I całkowite = i I i I całkowite = i I i
Moment siły M = r × F M = r × F
Wartość wektora momentu siły | M | = r F | M | = r F
Wypadkowy moment sił M wyp = i M i M wyp = i M i
Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego i M i = I ε i M i = I ε
Elementarna praca momentu sił d W = ( i M i ) d θ d W= ( i M i ) d θ
Twierdzenie praca-energia W A B = E kB E kA W A B = E kB E kA
Praca wypadkowego momentu sił przy obrotach wokół stałej osi W A B = θ A θ B ( i M i ) d θ W A B = θ A θ B ( i M i ) d θ
Moc w ruchu obrotowym P = M ω P = M ω
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.