Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

całkowite przyspieszenie liniowe (ang. total linear acceleration)
wektorowa suma wektorów przyspieszenia dośrodkowego i stycznego
chwilowa prędkość kątowa (ang. instantaneous angular velocity)
pochodna położenia kątowego po czasie
chwilowe przyspieszenie kątowe (ang. instantaneous angular acceleration)
pochodna prędkości kątowej po czasie
druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego (ang. Newton’s second law for rotation)
wypadkowy moment sił jest równy iloczynowi momentu bezwładności i przyspieszenia kątowego
dynamika ruchu obrotowego (ang. kinematics of rotational motion)
analiza ruchu obrotowego z wykorzystaniem wypadkowego momentu siły i momentu bezwładności, w celu wyznaczenia przyspieszenia kątowego
energia kinetyczna ruchu obrotowego (ang. rotational kinetic energy)
część całkowitej energii kinetycznej ciała
gęstość liniowa masy (ang. linear mass density)
masa na jednostkę długości obiektu liniowego
gęstość powierzchniowa masy (ang. surface mass density)
masa na jednostkę powierzchni obiektu dwuwymiarowego
kinematyka ruchu obrotowego (ang. kinematics of rotational motion)
opisuje w funkcji czasu zależność między drogą kątową (kątem obrotu), prędkością kątową i przyspieszeniem kątowym
moment bezwładności (ang. moment of inertia)
miara bezwładności obrotowej, która charakteryzuje ilościowo stopień łatwości lub trudności wykonywania zmiany wartości prędkości kątowej bryły sztywnej
moment siły (ang. moment of power)
iloczyn siły i jej ramienia liczonego względem danej osi (punktu)
oś równoległa (ang. parallel axis)
oś obrotu, która jest równoległa do osi, względem której znany jest moment bezwładności obiektu
położenie kątowe (ang. angular position)
kąt pomiędzy wektorem położenia ciała a wybraną osią układu współrzędnych
praca w ruchu obrotowym (ang. rotational work)
praca wykonywana nad bryłą sztywną w wyniku działania momentów sił, dana przez całkę z momentów sił liczoną po kącie, o jaki została obrócona bryła sztywna
przyspieszenie kątowe (ang. angular acceleration)
szybkość zmian prędkości kątowej
ramię siły (ang. arm force)
odległość osi obrotu (punktu, względem którego mierzymy moment) od prostej, na której leży siła
twierdzenie o pracy i energii w ruchu obrotowym (ang. work-energy theorem for rotation)
całkowita praca wykonana nad zmianą prędkości kątowej ciała sztywnego, równa zmianie jego energii kinetycznej ruchu obrotowego
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.