Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

80.

Dane jest równanie y = m t + b y=mt+b. Wymiarem y y jest długość, a wymiarem t t czas, nastomiast m m oraz b b są stałymi. Jakie są wymiary (jednostki) wielkości w układzie SI a) m m oraz b) b b?

81.

Dane jest równanie
s = s 0 + v 0 t + a 0 t 2 / 2 + j 0 t 3 / 6 + S 0 t 4 / 24 + c t 5 / 120, s= s 0 + v 0 t+ a 0 t 2 /2+ j 0 t 3 /6+ S 0 t 4 /24+c t 5 /120, gdzie s s to długość, a t t to czas. W jakich jednostkach układu SI wyrażone są następujące wielkości:

 1. s 0 s 0 ;
 2. v 0 v 0 ;
 3. a 0 a 0 ;
 4. j 0 j 0 ;
 5. S 0 S 0 ;
 6. c c?
82.
 1. Prędkościomierz w samochodzie ma niepewność względną równą 5%. W jakim zakresie może mieścić się rzeczywista prędkość, jeśli prędkościomierz wskazuje 90 km/h?
 2. Przedstaw uzyskany zakres w milach na godzinę. 1 km = 0,6214 mil.
83.

Biegacz ukończył maraton (42,188 km) w czasie 2 h 30 min 12 s. Dystans jest obarczony niepewnością 25 m, a czas niepewnością równą 1 s.

 1. Oblicz niepewność względną dystansu.
 2. Oblicz niepewność względną uzyskanego czasu.
 3. Jaka była średnia szybkość biegacza (w metrach na sekundę)?
 4. Jaka jest niepewność średniej szybkości?
84.

Boki małego prostopadłościennego pudełka mierzą ( 1,80 ± 0,1 ) c m (1,80±0,1) c m , ( 2,05 ± 0,02 ) c m (2,05±0,02) c m oraz ( 3,1 ± 0,1 ) c m (3,1±0,1) c m . Oblicz objętość tego pudełka oraz jej niepewność w centymetrach sześciennych.

85.

Kiedy w krajach Zjednoczonego Królestwa używano jednostek niemetrycznych, masę mierzono w funtach (1 funt to 0,4539 kilograma).

 1. Jeśli jednostka funta obarczona jest niepewnością równą 0,0001 kg, jaka jest jej niepewność względna?
 2. Na podstawie wyznaczonej niepewności względnej określ jaka masa w funtach ma niepewność równą 1 kg?
86.

Długość i szerokość prostokątnego pokoju są równe ( 3,955 ± 0,005 ) m (3,955±0,005) m oraz ( 3,050 ± 0,005 ) m (3,050±0,005) m . Oblicz wartość pola powierzchni pokoju oraz jej niepewność w metrach kwadratowych.

87.

Znajdujący się w silniku samochodowym tłok o średnicy ( 7,500 ± 0,002 ) c m (7,500±0,002) c m spręża znajdujący się w cylindrze gaz przesuwając się o ( 3,250 ± 0,001 ) c m (3,250±0,001) c m .

 1. O ile zmniejsza się objętość gazu (w centymetrach sześciennych)?
 2. Oblicz niepewność pomiarową tej objętości.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.