Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Zegar biologiczny ciała zlokalizowany jest w ________.

 1. hipokampie
 2. wzgórzu
 3. podwzgórzu
 4. przysadce mózgowej
2.

O ________ mówimy wtedy, gdy występuje chroniczny brak snu.

 1. jet lagu
 2. rotacyjnej pracy zmianowej
 3. rytmie okołodobowym
 4. skumulowanym efekcie niedoboru snu
3.

Rytm ________ trwa mniej więcej 24 godziny.

 1. biologiczny
 2. okołodobowy
 3. rotacyjny
 4. świadomy
4.

________ to jeden ze sposobów przestawiania własnego zegara biologicznego.

 1. Wystawianie się na światło i ciemność
 2. Spożywanie kawy
 3. Spożywanie alkoholu
 4. Ucinanie sobie drzemek
5.

Podczas snu hormon wzrostu wydzielany jest do krwi przez ________.

 1. szyszynkę
 2. tarczycę
 3. przysadkę mózgową
 4. trzustkę
6.

________ odgrywa(ją) rolę w kontrolowaniu snu wolnofalowego.

 1. Podwzgórze
 2. Wzgórze
 3. Most
 4. Podwzgórze i wzgórze
7.

________ to hormon wydzielany przez szyszynkę, odgrywający rolę w regulowaniu rytmów życiowych oraz układu odpornościowego.

 1. Hormon wzrostu
 2. Melatonina
 3. LH
 4. FSH
8.

Uważa się, że ________ ma szczególne przełożenie na poprawę wykonywania ostatnio przyswojonych umiejętności.

 1. melatonina
 2. sen wolnofalowy
 3. deprywacja snu
 4. hormon wzrostu
9.

________ inaczej nazywa się fazą/fazami wolnofalową/wolnofalowymi snu.

 1. Pierwszą fazę snu
 2. Drugą fazę snu
 3. Trzecią i czwartą fazę snu
 4. Fazę snu REM
10.

Wrzeciona senne oraz zespoły K najczęściej występują w ________ snu.

 1. pierwszej fazie
 2. drugiej fazie
 3. trzeciej i czwartej fazie
 4. fazie REM
11.

Symptomy ________ mogą ulec poprawie dzięki deprywacji fazy REM.

 1. schizofrenii
 2. choroby Parkinsona
 3. depresji
 4. zespołu lęku uogólnionego
12.

Treść ________ snu to prawdziwe znaczenie snu.

 1. utajona
 2. jawna
 3. zbiorowej nieświadomości
 4. ważna
13.

________ to utrata napięcia mięśniowego lub kontroli nad mięśniami często towarzysząca narkolepsji.

 1. RBD
 2. CPAP
 3. Katapleksja
 4. Bezsenność
14.

Osoba może cierpieć na ________, jeśli następuje czasowa przerwa w dopływie impulsów z mózgu do mięśni regulujących oddychanie.

 1. centralny bezdech senny
 2. obturacyjny bezdech senny
 3. narkolepsję
 4. SIDS
15.

Najpopularniejsza metoda leczenia ________ polega na wykorzystaniu leków na bazie amfetaminy.

 1. bezdechu sennego
 2. RBD
 3. SIDS
 4. narkolepsji
16.

________ to inna nazwa lunatyzmu.

 1. Bezsenność
 2. Somnambulizm
 3. Katapleksja
 4. Narkolepsja
17.

________ występuje(ą) wtedy, gdy osoba używająca narkotyku potrzebuje coraz więcej danej substancji, by doświadczyć tych samych jej efektów.

 1. Objawy abstynencyjne
 2. Uzależnienie psychiczne
 3. Tolerancja
 4. Wychwyt zwrotny
18.

Kokaina blokuje wychwyt zwrotny ________.

 1. GABA
 2. glutaminianu
 3. acetylocholiny
 4. dopaminy
19.

________ to termin odnoszący się do głodu narkotykowego.

 1. Uzależnienie psychiczne
 2. Antagonizm
 3. Agonizm
 4. Uzależnienie fizyczne
20.

LSD wpływa na układ neuroprzekaźnikowy ________.

 1. dopaminy
 2. serotoniny
 3. acetylocholiny
 4. noradrenaliny
21.

________ najbardziej skuteczna jest u osób, które są podatne na sugestię.

 1. Hipnoza
 2. Medytacja
 3. Uważna świadomość
 4. Terapia kognitywna
22.

________ ma swoje korzenie w praktyce religijnej/duchowej.

 1. Hipnoza
 2. Medytacja
 3. Terapia kognitywna
 4. Terapia behawioralna
23.

Medytacja może być pomocna w ________.

 1. radzeniu sobie z bólem
 2. kontrolowaniu stresu
 3. leczeniu grypy
 4. radzeniu sobie z bólem i kontrolowaniu stresu
24.

Z badań wynika, że ________ może wpływać na procesy kognitywne takie jak uczenie się.

 1. hipnoza
 2. medytacja
 3. uważna świadomość
 4. progresywna relaksacja
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.