Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
1.

Zegar biologiczny ciała zlokalizowany jest w ________.

 1. hipokampie
 2. wzgórzu
 3. podwzgórzu
 4. przysadce mózgowej
2.

O ________ mówimy wtedy, gdy występuje chroniczny brak snu.

 1. jet lagu
 2. rotacyjnej pracy zmianowej
 3. rytmie okołodobowym
 4. skumulowanym efekcie niedoboru snu
3.

Rytm ________ trwa mniej więcej 24 godziny.

 1. biologiczny
 2. okołodobowy
 3. rotacyjny
 4. świadomy
4.

________ to jeden ze sposobów przestawiania własnego zegara biologicznego.

 1. Wystawianie się na światło i ciemność
 2. Spożywanie kawy
 3. Spożywanie alkoholu
 4. Ucinanie sobie drzemek
5.

Podczas snu hormon wzrostu wydzielany jest do krwi przez ________.

 1. szyszynkę
 2. tarczycę
 3. przysadkę mózgową
 4. trzustkę
6.

________ odgrywa(ją) rolę w kontrolowaniu snu wolnofalowego.

 1. Podwzgórze
 2. Wzgórze
 3. Most
 4. Podwzgórze i wzgórze
7.

________ to hormon wydzielany przez szyszynkę, odgrywający rolę w regulowaniu rytmów życiowych oraz układu odpornościowego.

 1. Hormon wzrostu
 2. Melatonina
 3. LH
 4. FSH
8.

Uważa się, że ________ ma szczególne przełożenie na poprawę wykonywania ostatnio przyswojonych umiejętności.

 1. melatonina
 2. sen wolnofalowy
 3. deprywacja snu
 4. hormon wzrostu
9.

________ inaczej nazywa się fazą/fazami wolnofalową/wolnofalowymi snu.

 1. Pierwszą fazę snu
 2. Drugą fazę snu
 3. Trzecią i czwartą fazę snu
 4. Fazę snu REM
10.

Wrzeciona senne oraz zespoły K najczęściej występują w ________ snu.

 1. pierwszej fazie
 2. drugiej fazie
 3. trzeciej i czwartej fazie
 4. fazie REM
11.

Symptomy ________ mogą ulec poprawie dzięki deprywacji fazy REM.

 1. schizofrenii
 2. choroby Parkinsona
 3. depresji
 4. zespołu lęku uogólnionego
12.

Treść ________ snu to prawdziwe znaczenie snu.

 1. utajona
 2. jawna
 3. zbiorowej nieświadomości
 4. ważna
13.

________ to utrata napięcia mięśniowego lub kontroli nad mięśniami często towarzysząca narkolepsji.

 1. RBD
 2. CPAP
 3. Katapleksja
 4. Bezsenność
14.

Osoba może cierpieć na ________, jeśli następuje czasowa przerwa w dopływie impulsów z mózgu do mięśni regulujących oddychanie.

 1. centralny bezdech senny
 2. obturacyjny bezdech senny
 3. narkolepsję
 4. SIDS
15.

Najpopularniejsza metoda leczenia ________ polega na wykorzystaniu leków na bazie amfetaminy.

 1. bezdechu sennego
 2. RBD
 3. SIDS
 4. narkolepsji
16.

________ to inna nazwa lunatyzmu.

 1. Bezsenność
 2. Somnambulizm
 3. Katapleksja
 4. Narkolepsja
17.

________ występuje(ą) wtedy, gdy osoba używająca narkotyku potrzebuje coraz więcej danej substancji, by doświadczyć tych samych jej efektów.

 1. Objawy abstynencyjne
 2. Uzależnienie psychiczne
 3. Tolerancja
 4. Wychwyt zwrotny
18.

Kokaina blokuje wychwyt zwrotny ________.

 1. GABA
 2. glutaminianu
 3. acetylocholiny
 4. dopaminy
19.

________ to termin odnoszący się do głodu narkotykowego.

 1. Uzależnienie psychiczne
 2. Antagonizm
 3. Agonizm
 4. Uzależnienie fizyczne
20.

LSD wpływa na układ neuroprzekaźnikowy ________.

 1. dopaminy
 2. serotoniny
 3. acetylocholiny
 4. noradrenaliny
21.

________ najbardziej skuteczna jest u osób, które są podatne na sugestię.

 1. Hipnoza
 2. Medytacja
 3. Uważna świadomość
 4. Terapia kognitywna
22.

________ ma swoje korzenie w praktyce religijnej/duchowej.

 1. Hipnoza
 2. Medytacja
 3. Terapia kognitywna
 4. Terapia behawioralna
23.

Medytacja może być pomocna w ________.

 1. radzeniu sobie z bólem
 2. kontrolowaniu stresu
 3. leczeniu grypy
 4. radzeniu sobie z bólem i kontrolowaniu stresu
24.

Z badań wynika, że ________ może wpływać na procesy kognitywne takie jak uczenie się.

 1. hipnoza
 2. medytacja
 3. uważna świadomość
 4. progresywna relaksacja
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.