Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Która z poniższych osób nie popierała humanitarnego traktowania i lepszego leczenia osób chorych psychicznie?

 1. Philippe Pinel
 2. średniowieczni kapłani
 3. Dorothea Dix
 4. wszystkie osoby wymienione powyżej
2.

Proces zamykania dużych szpitali psychiatrycznych oraz zapewniania ludziom możliwości przebywania w swoich społecznościach i leczenia lokalnego jest znany jako ________.

 1. deinstytucjonalizacja
 2. egzorcyzm
 3. dezaktywacja
 4. decentralizacja
3.

Joey został skazany za przemoc domową. Wyrokiem sądowym sędzia nakazał mu udział w terapii panowania nad gniewem. Nazywamy to leczeniem ________.

 1. przymusowym
 2. dobrowolnym
 3. wymuszonym
 4. obowiązkowym
4.

Obecnie większość osób z problemami psychicznymi nie jest hospitalizowana. Zazwyczaj są umieszczane w szpitalach tylko wtedy, gdy ________.

 1. mają schizofrenię
 2. są ubezpieczone
 3. są bezpośrednim zagrożeniem dla siebie lub innych
 4. wymagają terapii
5.

Koncepcja leżąca u podstaw ________ jest taka, że to, jak myślisz, determinuje twoje samopoczucie i zachowanie.

 1. terapii poznawczej
 2. terapii psychoanalitycznej
 3. terapii behawioralnej
 4. terapii skoncentrowanej na kliencie
6.

Stabilizatory nastroju, takie jak lit, stosuje się do leczenia ________.

 1. zaburzeń lękowych
 2. depresji
 3. choroby dwubiegunowej
 4. ADHD
7.

Clay jest na sesji terapeutycznej. Terapeuta prosi go, aby się zrelaksował i powiedział, co w tej chwili przychodzi mu do głowy. Ten terapeuta stosuje________, co jest metodą________.

 1. aktywne słuchanie; terapii skoncentrowanej na kliencie
 2. desensytyzację systematyczną; terapii behawioralnej
 3. przeniesienie; psychoanalityczną
 4. wolne skojarzenia; psychoanalityczną
8.

Taki sposób leczenia, w którym 5–10 ludzi z tym samym problemem lub lękiem zbiera się razem z wyszkolonym prowadzącym, znany jest jako ________.

 1. terapia rodzin
 2. terapia par
 3. terapia grupowa
 4. grupa samopomocowa
9.

Co dzieje się podczas konsultacji (pierwszej sesji terapeutycznej)?

 1. Terapeuta zbiera szczegółowe informacje, żeby móc zająć się najpilniejszymi potrzebami klienta: zapoznaje się z jego problemem, omawiają wspólnie system wsparcia klienta. Terapeuta informuje klienta o poufności, opłatach i o tym, czego może się spodziewać w trakcie leczenia.
 2. Terapeuta kieruje tym, co dzieje się podczas sesji terapeutycznej, i opracowuje szczegółowe podejście do rozwiązania problemu przedstawionego przez każdego uczestnika.
 3. Terapeuta spotyka się z parą, aby pomóc jej zobaczyć, jak rodzina, pochodzenie oraz osobiste przekonania i działania wpływają na związek.
 4. Terapeuta bada i omawia z rodziną jej granice i strukturę: na przykład, kto ustanawia reguły funkcjonowania, kto z kim śpi w łóżku, jak podejmowane są decyzje.
10.

Jaki jest minimalny czas, przez który osoby uzależnione powinny być leczone, aby osiągnąć pożądany rezultat?

 1. 3 miesiące
 2. 6 miesięcy
 3. 9 miesięcy
 4. 12 miesięcy
11.

Gdy danej osobie postawiono co najmniej dwie diagnozy: dotyczącą nadużywania substancji oraz inną diagnozę psychiatryczną, nazywa się to ________.

 1. zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym
 2. zaburzeniem współistniejącym
 3. współuzależnieniem
 4. dwuzaburzeniem wpółistniejącym
12.

John nie zażywał narkotyków przez prawie sześć miesięcy. Potem zaczął spotykać się ze swoimi uzależnionymi przyjaciółmi, a teraz znów sięgnął po narkotyki. Jest on przykładem ________.

 1. odwrotu
 2. powrotu
 3. ponownego nałogu
 4. nawrotu
13.

Perspektywa społeczno-kulturowa dotyczy człowieka, jego zachowań oraz objawów w kontekście ________.

 1. wykształcenia
 2. statusu społeczno-ekonomicznego
 3. kultury i pochodzenia
 4. wieku
14.

Który z poniższych czynników NIE jest przeszkodą w podjęciu leczenia psychicznego?

 1. obawa przed leczeniem
 2. język
 3. środek transportu
 4. bycie członkiem większości etnicznej
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.