Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

84.

Wykaż, że w stanie wzbudzonym atomu wodoru o głównej liczbie kwantowej n n n najmniejszy kąt, jaki wektor orbitalnego momentu pędu może tworzyć z osią z z z , wynosi θ = arc cos n 1 n θ = arc cos n 1 n \theta=\arccos(\sqrt{(n-1)/n}) .

85.

Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że elektron 1s1s 1s atomu wodoru znajduje się między r = 0 r = 0 r=0 i rr r\to\infty?

86.

Naszkicuj funkcję energii potencjalnej elektronu atomu wodoru.

 1. Jaka jest wartość tej funkcji dla r = 0 r = 0 r=0 oraz w granicy rr r\to\infty?
 2. Skomentuj wynik dotyczący r = 0 r = 0 r=0 .
87.

Znajdź wartość pobocznej liczby kwantowej l l l dla Księżyca krążącego wokół Ziemi.

88.

Wykaż, że maksymalna liczba stanów elektronowych z różnymi magnetycznymi liczbami kwantowymi na n n n -tej powłoce atomu wynosi n 2 n 2 n^2 (pomiń spin elektronów). Wskazówka: Sporządź dla każdej podpowłoki tabelę liczby stanów z różnymi magnetycznymi liczbami kwantowymi i znajdź wzór.

89.

Jaka jest wartość momentu magnetycznego elektronu?

90.

Jaka jest maksymalna liczba stanów elektronowych na powłoce n = 5 n = 5 n=5 ?

91.

Atom wodoru w stanie podstawowym jest umieszczony w jednorodnym polu magnetycznym, a fotony emitowane są podczas przejścia ze stanu „spin w górę” do stanu „spin w dół”. Długość fali fotonu wynosi 168 µm 168 µm \SI{168}{\micro\metre} . Jaka jest wartość indukcji pola magnetycznego?

92.

Wykaż, że maksymalna liczba stanów elektronowych w n n n -tej powłoce atomu wynosi 2 n 2 2 n 2 2n^2 .

93.

Elektron walencyjny chloru jest wzbudzony do stanu 3 p 3 p 3p .

 1. Jaka jest wartość orbitalnego momentu pędu elektronu?
 2. Jakie są możliwe wartości jego z z z -owej składowej?
94.

Które z poniższych zapisów są dopuszczalne (czyli które nie naruszają żadnej z zasad dotyczących wartości liczb kwantowych)?

 1. 1 s 1 1 s 1 1s^1 ;
 2. 1 d 3 1 d 3 1d^3 ;
 3. 4 s 2 4 s 2 4s^2 ;
 4. 3 p 7 3 p 7 3p^7 ;
 5. 6 h 20 6 h 20 6h^{20} .
95.

Jon Be3+ dokonuje przejścia ze stanu n = 3 n = 3 n=3 do stanu n = 2 n = 2 n=2 .

 1. Jaka jest energia fotonu emitowanego podczas przejścia?
 2. Jaka jest długość fali fotonu?
96.

Maksymalna energia fotonów charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego pochodzi od wychwytywania wolnego elektronu przez lukę (wakans) na powłoce K K K . Ile wynosi częstotliwość fotonów dla wolframu przy założeniu, że swobodny elektron nie ma początkowej energii kinetycznej?

97.

Wyprowadź wyrażenie określające stosunek częstotliwości fotonów promieniowania rentgenowskiego dla dwóch pierwiastków o liczbach atomowych Z 1 Z 1 Z_1 i Z 2 Z 2 Z_2 .

98.

Porównaj długości fal fotonów rentgenowskich promieniowania charakterystycznego dla miedzi i srebra.

99.
 1. Jakie napięcie musi być stosowane w lampie rentgenowskiej do uzyskania fali promieniowania rentgenowskiego, używanego w celu badania szczegółów budowy jąder, o długości 0,01 fm 0,01 fm \SI{0,01}{\femto\metre} ?
 2. Co wydaje się nielogiczne w tym wyniku?
 3. Jakie założenia są nieuzasadnione lub sprzeczne?
100.

Student w laboratorium fizyki obserwuje widmo wodoru otrzymane z siatki dyfrakcyjnej w celu pomiaru długości fali emitowanego promieniowania. W widmie zauważa on żółtą linię i stwierdza, że jej długość fali wynosi 589 nm 589 nm \SI{589}{\nano\metre} .

 1. Zakładając, że jest ona częścią serii Balmera, ustal główną liczbę kwantową n n n dla stanu początkowego;
 2. Czy wynik jest poprawny?
 3. Które założenie jest nieuzasadnione?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.