Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Odległość obrazu zwierciadła płaskiego d p = d o d p = d o
Ogniskowa zwierciadła sferycznego f = R 2 f= R 2
Równanie zwierciadła 1 d p + 1 d o = 1 f 1 d p + 1 d o = 1 f
Powiększenie zwierciadła sferycznego p = h o h p = d o d p p= h o h p = d o d p
Konwencja znaków dla zwierciadeł
Ogniskowa f f + dla zwierciadła wklęsłego dla zwierciadła wypukłego + dla zwierciadła wklęsłego dla zwierciadła wypukłego
Odległość przedmiotu d p d p + dla przedmiotu rzeczywistego dla przedmiotu pozornego + dla przedmiotu rzeczywistego dla przedmiotu pozornego
Odległość obrazu d o d o + dla obrazu rzeczywistego dla obrazu pozornego + dla obrazu rzeczywistego dla obrazu pozornego
Powiększenie p p + dla obrazu prostego dla obrazu odwróconego + dla obrazu prostego dla obrazu odwróconego
Równanie na głębokość pozorną h o = n 2 n 1 h p h o = n 2 n 1 h p
Równanie powierzchni sferycznej n 1 d p + n 2 d o = n 2 n 1 R n 1 d p + n 2 d o = n 2 n 1 R
Równanie cienkiej soczewki 1 d p + 1 d o = 1 f 1 d p + 1 d o = 1 f
Równanie soczewki 1 f = n 2 n 1 1 1 R 1 1 R 2 1 f = n 2 n 1 1 1 R 1 1 R 2
Powiększenie przedmiotu p h o h p = d o d p p h o h p = d o d p
Zdolność skupiająca Z = 1 f Z= 1 f
Zdolność skupiająca kilku soczewek
znajdujących się blisko siebie
Z całkowita = Z soczewki 1 + Z soczewki 2 + Z soczewki 3 + Z całkowita = Z soczewki 1 + Z soczewki 2 + Z soczewki 3 +
Powiększenie kątowe p k p k lupy p k = θ o θ p p k = θ o θ p
Powiększenie kątowe przedmiotu znajdującego się w odległości L L
od oka dla soczewki wypukłej o ogniskowej f f, znajdującej się
w odległości l l od oka
p k = 25 cm L 1 + L l f p k = 25 cm L 1 + L l f
Zakres powiększenia kątowego dla danej soczewki dla osoby
o punkcie bliży równym 25 cm 25cm
25 cm f p k 1 + 25 cm f 25 cm f p k 1 + 25 cm f
Powiększenie całkowite mikroskopu optycznego p cał = p ob p k ok = d o ob f ok + 25 cm f ob f ok p cał = p ob p k ok = d o ob f ok + 25 cm f ob f ok
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.