Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Przenikalność magnetyczna próżni μ0=4π10-7TmAμ0=4π10-7TmA \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\si{\tesla\metre\per\ampere}
Wartość przyczynku do indukcji pola magnetycznego, pochodząca od elementu prądu d B = μ 0 4 π I d l sin θ r 2 d B = μ 0 4 π I d l sin θ r 2
Prawo Biota-Savarta B=μ04πIdl×r̂r2B=μ04πIdl×r̂r2 B = \frac{\mu_0}{4 \pi} \int \frac{I\d \vec{l} \times \hat{r}}{r^2}
Wartość indukcji pola magnetycznego w odległości R R od długiego prostoliniowego przewodu z prądem o natężeniu I I B = μ 0 I 2 π R B= μ 0 I 2 π R
Wartość siły (na jednostkę długości przewodu) działającej pomiędzy dwoma równoległymi przewodami w próżni, znajdującymi się w odległości rr od siebie F l = μ 0 I 1 I 2 2 π r F l = μ 0 I 1 I 2 2 π r
Wartość indukcji pola magnetycznego w środku kołowej pętli o promieniu RR z prądem o natężeniu II B = μ 0 I 2 R B= μ 0 I 2 R
Prawo Ampère’a Bdl=μ0IBdl=μ0I
Wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz solenoidu o gęstości uzwojenia nn B = μ 0 n I B= μ 0 n I
Wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz toroidu składającego się z NN zwojów B = μ 0 N I 2 π r B= μ 0 N I 2 π r
Podatność magnetyczna μ = 1 + χ μ 0 μ= 1 + χ μ 0
Wartość indukcji pola magnetycznego wewnątrz solenoidu z rdzeniem z materiału paramagnetycznego B = μ n I B= μ n I
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.