Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

energia mechaniczna (ang. mechanical energy)
suma energii kinetycznej i potencjalnej
energia potencjalna (ang. potential energy)
jest to funkcja położenia, energia posiadana przez ciało w odniesieniu do rozpatrywanego układu fizycznego
nieodnawialne źródło energii (ang. non-renewable energy source)
źródło energii, które nie może zostać odnowione i jest zużywane przez działalność ludzką
odnawialne źródło energii (ang. renewable energy source)
źródło energii, które jest uzupełniane przez procesy naturalne w czasie dużo krótszym niż czas trwania cywilizacji ludzkiej
punkt równowagi (ang. equilibrium point)
położenie, w którym siła zachowawcza, będąca w założeniu siłą wypadkową, wyznaczona na podstawie nachylenia stycznej do krzywej energii potencjalnej jest równa zero
punkt zwrotny (ang. turning point)
położenie, w którym prędkość cząstki, w przypadku ruchu w jednym wymiarze, zmienia znak
różnica energii potencjalnej (ang. potential energy difference)
praca wzięta z minusem wykonana podczas przemieszczenia ciała pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni
różniczka zupełna (ang. exact differential)
to różniczka, w której oblicza się sumę pochodnych funkcji po wszystkich zmiennych
siła niezachowawcza (ang. non-conservative force)
siła, której praca zależy od drogi przebytej przez ciało
siła zachowawcza (ang. conservative force)
siła, której praca nie zależy od drogi przebytej przez ciało
wielkość zachowana (ang. conserved quantity)
to taka, która nie może być tworzona lub anihilowana, ale może ulegać przemianom pomiędzy różnymi formami
wykres energii potencjalnej (ang. potential energy diagram)
wykres energii potencjalnej cząstki w funkcji położenia
zasada zachowania energii (ang. energy conservation)
energia całkowita odizolowanego układu jest stała
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.