Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Siła wypadkowa zewnętrzna F wyp = F = F 1 + F 2 + . . . F wyp = F = F 1 + F 2 +...
Pierwsze prawo Newtona v = const,gdy F wyp = 0 N v =const,gdy F wyp = 0 N
Drugie prawo Newtona, zapis wektorowy F wyp = F = m a F wyp = F =m a
Drugie prawo Newtona, zapis skalarny F wyp = m a F wyp =ma
Drugie prawo Netwona, zapis wektorowy przy rozkładzie sił na składowe F x = m a x , F y = m a y oraz F z = m a z F x =m a x , F y =m a y oraz F z =m a z
Drugie prawo Newtona wyrażone za pomocą pędu F wyp = d p d t F wyp = d p d t
Definicja siły ciężkości, zapis wektorowy Q = m g Q =m g
Definicja siły ciężkości, zapis skalarny Q = m g Q=mg
Trzecie prawo Newtona F AB = F BA F AB = F BA
Siła reakcji podłoża dla obiektu spoczywającego
na równi poziomej, zapis wektorowy
R = m g R =m g
Siła reakcji podłoża dla obiektu spoczywającego
na równi poziomej, zapis skalarny
R = m g R=mg
Siła reakcji podłoża dla obiektu spoczywającego
na równi pochyłej, zapis wektorowy
R = m g cos θ R=mgcosθ
Siła naciągu w układzie masy m m zawieszonej
na linie, zapis skalarny
N = Q = m g N=Q=mg
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.