Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

całkowite przemieszczenie (ang. total displacement)
suma poszczególnych przemieszczeń, które zaszły w kolejnych chwilach czasu
całkowity czas ruchu (ang. elapsed time)
różnica między czasem zakończenia ruchu i czasem początkowym
droga (ang. distance traveled)
długość ścieżki (toru krzywo- lub prostoliniowego), po której ciało się przemieszczało
położenie (ang. position)
miejsce w przestrzeni, gdzie w danej chwili znajduje się ciało
prędkość chwilowa (ang. instantaneous velocity)
prędkość cząstki w danej chwili czasu
prędkość średnia (ang. average velocity)
przemieszczenie podzielone przez czas, w jakim ciało doznało przemieszczenia
przemieszczenie (ang. displacement)
zmiana położenia ciała
przyspieszenie chwilowe (ang. instantaneous acceleration)
przyspieszenie w danej chwili czasu
przyspieszenie grawitacyjne (ang. acceleration due to gravity)
przyspieszenie ciała w wyniku oddziaływania grawitacyjnego
przyspieszenie średnie (ang. average acceleration)
szybkość zmian prędkości w czasie
spadek swobodny i rzut pionowy (ang. free fall)
ruch ciała w powietrzu pod wpływem tylko przyspieszenia grawitacyjnego, z pominięciem oporu powietrza
szybkość chwilowa (ang. instantaneous speed)
wartość bezwzględna prędkości chwilowej
szybkość średnia (ang. average speed)
całkowita droga podzielona przez całkowity czas
zagadnienie kinematyki (ang. kinematics)
opis ruchu przez analizę takich wielkości fizycznych jak położenie, czas, prędkość i przyspieszenie
zagadnienie pogoni i ucieczki dwóch ciał (ang. two-body pursuit problem)
zagadnienie kinematyczne, w którym wspólną dla ruchu obu ciał niewiadomą obliczamy, rozwiązując układ dwóch sprzężonych równań ruchu, zapisanych dla każdego z ciał oddzielnie.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.