Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

ciśnienie (ang. pressure)
siła na jednostkę powierzchni wywierana prostopadle do powierzchni, na którą działa
ciśnienie absolutne (ang. absolute pressure)
suma ciśnienia manometrycznego i atmosferycznego
ciśnienie manometryczne (ang. gauge pressure)
ciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego
gęstość (ang. density)
masa na jednostkę objętości substancji lub obiektu
gęstość względna (ang. specific gravity)
iloraz gęstości obiektu do gęstości płynu (zwykle wody)
lepkość (ang. viscosity)
miara wewnętrznego tarcia w płynie
liczba Reynoldsa (ang. Reynolds number)
bezwymiarowy parametr, który może pomóc określić, czy przepływ jest laminarny, czy turbulentny
płyn idealny (ang. ideal fluid)
płyn o pomijalnej lepkości
płyny (ang. fluids)
ciecze i gazy; stan płynny poddaje się siłom ścinającym
podnośnik hydrauliczny (ang. hydraulic jack)
maszyna prosta używająca cylindrów o różnych średnicach do przekazywania sił
poziomy przepływ płynu (ang. Bernoulli’s principle)
przepływ płynu bez zmiany wysokości, zapisywany przez równanie Bernoulliego dla stałej wysokości:
p 1 + 1 2 ρ v 1 2 = p 2 + 1 2 ρ v 2 2 p 1 + 1 2 ρ v 1 2 = p 2 + 1 2 ρ v 2 2
prawo Archimedesa (ang. Archimedes’ principle)
siła wyporu działająca na obiekt równa jest ciężarowi wypartego płynu
prawo oporu Poiseuille’a (ang. Poiseuille’s law for resistance)
opór stawiany laminarnemu przepływowi nieściśliwego płynu w rurze: R = 8 η l π r 4 R = 8 η l π r 4
prawo Pascala (ang. Pascal’s principle)
zmiana ciśnienia przyłożonego do płynu jest przekazywana bez strat do wszystkich części płynu i ostatecznie do ścianek obejmującego płyn naczynia
prawo Poiseuille’a (ang. Poiseuille’s law)
strumień laminarnego przepływu nieściśliwego płynu w rurze: Q = ( p 2 p 1 ) π r 4 8 η l Q= ( p 2 p 1 ) π r 4 8 η l
przepływ laminarny (ang. laminar flow)
typ przepływu płynu, podczas którego warstwy płynu się nie mieszają
przepływ turbulentny (ang. turbulent flow)
typ przepływu płynów, podczas którego warstwy płynu mieszają się zawracając i tworząc wiry
równanie Bernoulliego (ang. Bernoulli’s equation)
równanie wynikające z zastosowania prawa zachowania energii do nieściśliwego płynu z pominięciem tarcia: p + 1 2 ρ v 2 + ρ g h = constant , p + 1 2 ρ v 2 + ρ g h = constant , w całej objętości płynu
równowaga hydrostatyczna (ang. hydrostatic equilibrium)
stan, w którym płyn się nie porusza, czyli gdy jest statyczny
siła wyporu (ang. buoyant force)
wypadkowa siła skierowania ku górze, działająca na obiekt zanurzony w płynie, wywołana różnicami ciśnienia na różnych głębokościach
strumień objętościowy (ang. flow rate)
o symbolu Q Q, to stosunek objętości V V, która przepływa przez powierzchnię w pewnym punkcie, w czasie t t, w jakim płyn przepływa, lub Q = d V / d t Q= d V/ d t
turbulencja (ang. turbulence)
przepływ płynu, w którym jego warstwy mieszają się w wyniku powstania wirów i zwrotów prędkości
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.