Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Mechanika
  1. 1 Jednostki i miary
   1. Wstęp
   2. 1.1 Zakres stosowalności praw fizyki
   3. 1.2 Układy jednostek miar
   4. 1.3 Konwersja jednostek
   5. 1.4 Analiza wymiarowa
   6. 1.5 Szacowanie i pytania Fermiego
   7. 1.6 Cyfry znaczące
   8. 1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Wektory
   1. Wstęp
   2. 2.1 Skalary i wektory
   3. 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
   4. 2.3 Działania na wektorach
   5. 2.4 Mnożenie wektorów
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Ruch prostoliniowy
   1. Wstęp
   2. 3.1 Położenie, przemieszczenie, prędkość średnia
   3. 3.2 Prędkość chwilowa i szybkość średnia
   4. 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
   5. 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
   6. 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
   7. 3.6 Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Ruch w dwóch i trzech wymiarach
   1. Wstęp
   2. 4.1 Przemieszczenie i prędkość
   3. 4.2 Przyspieszenie
   4. 4.3 Rzuty
   5. 4.4 Ruch po okręgu
   6. 4.5 Ruch względny w jednym i dwóch wymiarach
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 5 Zasady dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 5.1 Pojęcie siły
   3. 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
   4. 5.3 Druga zasada dynamiki Newtona
   5. 5.4 Masa i ciężar ciała
   6. 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
   7. 5.6 Rodzaje sił
   8. 5.7 Rozkłady sił działających na ciała
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 6 Zastosowania zasad dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 6.1 Rozwiązywanie zadań związanych z zasadami dynamiki Newtona
   3. 6.2 Tarcie
   4. 6.3 Siła dośrodkowa
   5. 6.4 Siła oporu i prędkość graniczna
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 7 Praca i energia kinetyczna
   1. Wstęp
   2. 7.1 Praca
   3. 7.2 Energia kinetyczna
   4. 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
   5. 7.4 Moc
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 8 Energia potencjalna i zasada zachowania energii
   1. Wstęp
   2. 8.1 Energia potencjalna układu
   3. 8.2 Siły zachowawcze i niezachowawcze
   4. 8.3 Zasada zachowania energii
   5. 8.4 Wykresy energii potencjalnej
   6. 8.5 Źródła energii
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  9. 9 Pęd i zderzenia
   1. Wstęp
   2. 9.1 Pęd
   3. 9.2 Popęd siły i zderzenia
   4. 9.3 Zasada zachowania pędu
   5. 9.4 Rodzaje zderzeń
   6. 9.5 Zderzenia w wielu wymiarach
   7. 9.6 Środek masy
   8. 9.7 Napęd rakietowy
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 10 Obroty wokół stałej osi
   1. Wstęp
   2. 10.1 Zmienne opisujące ruch obrotowy
   3. 10.2 Obroty ze stałym przyspieszeniem kątowym
   4. 10.3 Związek między wielkościami w ruchach obrotowym i postępowym
   5. 10.4 Moment bezwładności i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   6. 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
   7. 10.6 Moment siły
   8. 10.7 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
   9. 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 11 Moment pędu
   1. Wstęp
   2. 11.1 Toczenie się ciał
   3. 11.2 Moment pędu
   4. 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
   5. 11.4 Precesja żyroskopu
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 12 Równowaga statyczna i sprężystość
   1. Wstęp
   2. 12.1 Warunki równowagi statycznej
   3. 12.2 Przykłady równowagi statycznej
   4. 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
   5. 12.4 Sprężystość i plastyczność
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  13. 13 Grawitacja
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
   3. 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
   4. 13.3 Energia potencjalna i całkowita pola grawitacyjnego
   5. 13.4 Orbity satelitów i ich energia
   6. 13.5 Prawa Keplera
   7. 13.6 Siły pływowe
   8. 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  14. 14 Mechanika płynów
   1. Wstęp
   2. 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
   3. 14.2 Pomiar ciśnienia
   4. 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
   5. 14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu
   6. 14.5 Dynamika płynów
   7. 14.6 Równanie Bernoulliego
   8. 14.7 Lepkość i turbulencje
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fale i akustyka
  1. 15 Drgania
   1. Wstęp
   2. 15.1 Ruch harmoniczny
   3. 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
   4. 15.3 Porównanie ruchu harmonicznego z ruchem jednostajnym po okręgu
   5. 15.4 Wahadła
   6. 15.5 Drgania tłumione
   7. 15.6 Drgania wymuszone
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 16 Fale
   1. Wstęp
   2. 16.1 Fale biegnące
   3. 16.2 Matematyczny opis fal
   4. 16.3 Prędkość fali na naprężonej strunie
   5. 16.4 Energia i moc fali
   6. 16.5 Interferencja fal
   7. 16.6 Fale stojące i rezonans
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 17 Dźwięk
   1. Wstęp
   2. 17.1 Fale dźwiękowe
   3. 17.2 Prędkość dźwięku
   4. 17.3 Natężenie dźwięku
   5. 17.4 Tryby drgań fali stojącej
   6. 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
   7. 17.6 Dudnienia
   8. 17.7 Efekt Dopplera
   9. 17.8 Fale uderzeniowe
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Zadania trudniejsze

81.

Przez środek idealnie sferycznej i pozbawionej atmosfery planety, o jednorodnej gęstości i promieniu R R, przekopano tunel. Korzystając z wyrażenia na g g podanego w podrozdziale Grawitacja przy powierzchni Ziemi pokaż, że ciało o masie m m wrzucone do tunelu będzie poruszało się ruchem harmonicznym. Wyprowadź wzór na okres drgań masy m i pokaż, że jest on równy okresowi ruchu ciała po orbicie o promieniu równym promieniowi tej planety.

82.

Korzystając ze sposobu pokazanego w podrozdziale Grawitacja przy powierzchni Ziemi, znajdź zależność g g jako funkcję odległości r r od środka powłoki kulistej planety. Załóż, że powłoka ma stałą gęstość ρ ρ, jej promień wewnętrzny na długość R wew R wew , a promień zewnętrzny ma długość R zew R zew . Znajdź zależność g ( r ) g(r) zarówno dla R wew < r < R zew R wew < r < R zew , jak i dla r < R wew r < R wew . Zakładając, że we wnętrzu powłoki planety jest próżnia, opisz jak wyobrażasz sobie podróż przez jej wnętrze.

83.

Pokaż, że prędkość polowa ciała na orbicie kołowej o promieniu r r wokół gwiazdy o masie M M wynosi Δ S Δ t = 1 2 G M r Δ S Δ t = 1 2 G M r . Czy to wyrażenie daje prawidłową wartość prędkości polowej Ziemi wokół Słońca?

84.

Pokaż, że okres orbitalny dwóch ciał o masach m 1 m 1 i m 2 m 2 , znajdujących sie na orbitach kołowych o promieniach równych odpowiednio r 1 r 1 i r 2 r 2 , wokół ich wspólnego środka masy jest dany równaniem T = 2 π r 3 G ( m 1 + m 2 ) T = 2 π r 3 G ( m 1 + m 2 ) , gdzie r = r 1 + r 2 r = r 1 + r 2 . (Wskazówka: Ciała poruszają się po orbitach o promieniach odpowiednio r 1 r 1 i r 2 r 2 , gdzie r = r 1 + r 2 r = r 1 + r 2 . Użyj wyrażenia na środek masy, aby powiązać oba promienie i zauważ, że oba ciała muszą mieć równe co do wartości, ale przeciwnie skierowane pędy. Zacznij od związku łączącego okres obiegu z obwodem i prędkością orbitalną dla jednego z ciał. Wykorzystaj wynik z poprzedniego zadania, podstawiając pęd w wyrażeniach na energię kinetyczną).

85.

Pokaż, że dla małych zmian wysokości h h, takich że h R Z h R Z , Równanie 13.4 redukuje się do wyrażenia Δ U = m g h Δ U = m g h .

86.

Na podstawie Ilustracji 13.9, narysuj wszystkie siły działające na wahadło matematyczne o masie m m znajdujące się na szerokości geograficznej φ. Zapisz równanie ruchu wahadła, przyjmując kierunek jednej współrzędnej w stanie równowagi zgodny z kierunkiem przyspieszenia dośrodkowego (do punktu P P na rysunku) i drugą współrzędną prostopadłą do niego. Udowodnij, że kąt odchylenia wahadła ε ε , zdefiniowany jako kąt pomiędzy nicią wahadła a kierunkiem promienia Ziemi, jest wyrażony wzorem tg ( φ + ε ) = g g ω 2 R Z tg φ tg(φ+ε)= g g ω 2 R Z tgφ, gdzie ω ω jest prędkością ruchu obrotowego Ziemi. Załóż, że Ziemia jest idealną kulą. Ile wynosi kąt odchylenia wahadła na szerokości geograficznej 45 stopni?

87.
 1. Pokaż, że siła pływowa wywierana na małe ciało o masie m m, zdefiniowana jako różnica sił grawitacyjnych działających na bliższą i dalszą źródłu pola grawitacyjnego część tego ciała, dana jest równaniem F pływowa = 2 G M m R 3 Δ r F pływowa = 2 G M m R 3 Δ r , gdzie R R jest odległością małego ciała o masie m m od ciała o masie M M będącego źródłem pola grawitacyjnego, Δ r Δ r jest średnicą małego ciała i Δ r R ΔrR.
 2. Wyobraź sobie, że wpadasz w czarną dziurę znajdującą się w centrum naszej galaktyki w ten sposób, że jesteś skierowany stopami ku osobliwości. Czarna dziura ma masę równą 4 milionom mas Słońca. Ile wynosiłaby siła pływowa pomiędzy twoją głową a twoimi stopami w momencie, gdy znalazłbyś się na promieniu Schwarzschilda (horyzoncie zdarzeń) czarnej dziury? Załóż, że nogi i głowa mają masę 5,0 kg i są oddalone od siebie o 2 m. Czy przeżyłbyś przejście przez horyzont zdarzeń?
88.

Oblicz zmiany prędkości wymagane do wykonania manewru transferowego Hoffmana Δ v Ziemi Δ v Ziemi i Δ v Marsa Δ v Marsa w trakcie podróży z Ziemi na Marsa. Skorzystaj z Równania 13.7 by obliczyć prędkości orbitalne dla prawie kołowych orbit Ziemi i Marsa. Na podstawie Równania 13.4 i energii całkowitej na orbicie eliptycznej (której długość półosi wielkiej wynosi a a ), danej równaniem E = G m M s 2 a E = G m M s 2 a , oblicz prędkości na orbicie transferowej na Ziemi (znajdującej się w peryhelium elipsy) i na Marsie (znajdującym się w aphelium elipsy). Różnica prędkości Δ v Δ v w każdym z tych punktów jest szukaną prędkością konieczną do wejścia na orbitę transferową na Ziemi i zejścia z niej na Marsie.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.