Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

119.

Zależność przyspieszenia kątowego wirującej bryły sztywnej od czasu ilustruje równanie ε=(2,03,0t)rad/s2ε=(2,03,0t)rad/s2. Jeżeli bryła rozpoczyna ruch obrotowy w chwili t=0t=0, to:

 1. Jaka jest zależność jej prędkości kątowej od czasu?
 2. Jaka jest zależność jej położenia kątowego od czasu?
 3. O jaki kąt obróciła się w ciągu pierwszych 10 s?
 4. Jeżeli wektor wodzący pewnej cząstki tej bryły w chwili t=0t=0 wskazywał kąt 00, to jaki kąt wskazuje on w chwili t=10st=10s?
120.

Przez ostatnie 100 lat długość ziemskiego dnia wzrosła o 0,002 s. Jeśli ten wzrost będzie trwał, to po jakim czasie Ziemia się zatrzyma?

121.

Gęstość powierzchniowa krążka o masie mm, promieniu RR i powierzchni AA zmienia się wraz z odległością osi obrotu, zgodnie ze wzorem σ=mr/ARσ=mr/AR, gdzie rr jest odległością od środka krążka (patrz poniższy rysunek). Wyznacz wartość momentu bezwładności krążka liczonego względem osi przechodzącej przez jego środek.

Rysunek przedstawia dysk o promieniu r obracający się wokół osi przechodzącej przez jego środek.
122.

Wyobraź sobie, że chciałbyś wydłużyć ziemski dzień do 28,0 h. Możesz tego dokonać przykładając na równiku siłę równoległą do jego płaszczyzny i skierowaną przeciwnie do kierunku obrotu Ziemi. Niestety, dysponujesz jedynie siłą 4,00107N4,00107N. Ile czasu zajęłoby ci wydłużenie dnia do takiej wartości?

123.

Sznurek nawinięty na walcu o promieniu 0,25 m jest ciągnięty z siłą 40 N (jak pokazano na poniższym rysunku). Walec jest zamontowany na łożyskach, których tarcie można pominąć, a jego moment bezwładności wynosi 6,0kgm26,0kgm2.

 1. Użyj twierdzenia o pracy i energii do obliczenia prędkości kątowej walca po rozwinięciu się sznurka o 5,0 m.
 2. Jeśli siła 40 N zostanie zastąpiona ciężarkiem o wadze 40 N, to jaka będzie prędkość kątowa walca po odwinięciu się sznurka o 5,0 m?
Rysunek pokazuje sznurek nawinięty na obręczy walca. Stała siła 40 N wywiera nacisk na sznurek i utrzymuje go w powietrzu.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.