Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Która z poniższych sytuacji jest przykładem odruchu pojawiającego się w pewnym momencie rozwoju człowieka?

 1. dziecko jadące na rowerze
 2. nastolatek prowadzący życie towarzyskie
 3. niemowlę ssące pierś
 4. małe dziecko stawiające pierwsze kroki
2.

Uczenie się to stosunkowo trwała zmiana zachowania, która ________.

 1. jest wrodzona
 2. pojawia się w wyniku doświadczenia indywidualnego
 3. występuje tylko u ludzi
 4. zachodzi poprzez obserwowanie innych
3.

Dwa rodzaje uczenia się skojarzeniowego to ________ i ________.

 1. warunkowanie klasyczne; warunkowanie sprawcze
 2. warunkowanie klasyczne; warunkowanie pawłowowskie
 3. warunkowanie sprawcze; uczenie się przez obserwację
 4. warunkowanie sprawcze; warunkowanie uczenia się
4.

W ________ bodziec lub doświadczenie pojawiają się przed zachowaniem, a następnie zostają z nim połączone.

 1. uczeniu się poznawczym
 2. uczeniu się przez obserwację
 3. warunkowaniu sprawczym
 4. warunkowaniu klasycznym
5.

Bodźcem, który początkowo nie wywołuje reakcji w organizmie, jest________.

 1. bodziec bezwarunkowy
 2. bodziec obojętny
 3. bodziec warunkowy
 4. reakcja bezwarunkowa
6.

W eksperymentach Watsona i Rayner Mały Albert był warunkowany, żeby bać się białego szczura, a potem zaczął się bać innych owłosionych, nie tylko białych, przedmiotów. Był to przykład________.

 1. warunkowania wyższego rzędu
 2. nabywania
 3. różnicowania bodźców
 4. generalizacji bodźców
7.

Wygaszanie następuje, gdy________.

 1. bodziec warunkowy jest prezentowany wielokrotnie, ale nie łączy się z bodźcem bezwarunkowym
 2. bodziec bezwarunkowy jest prezentowany wielokrotnie, ale nie łączy się z bodźcem warunkowym
 3. bodziec obojętny jest prezentowany wielokrotnie, ale nie łączy się z bodźcem bezwarunkowym
 4. bodziec obojętny jest prezentowany wielokrotnie, ale nie łączy się z bodźcem warunkowym
8.

W pracy Pawłowa z psami „wydzieliny psychiczne” były ________.

 1. reakcją bezwarunkową
 2. reakcją warunkową
 3. bodźcem bezwarunkowym
 4. bodźcem warunkowym
9.

________ zachodzi wtedy, gdy pozbawiasz osobę przyjemnego bodźca w celu powstrzymania jej zachowania.

 1. Wzmacnianie pozytywne
 2. Wzmacnianie negatywne
 3. Karanie pozytywne
 4. Karanie negatywne
10.

Który rzeczownik z poniższych nie jest przykładem wzmocnienia pierwotnego?

 1. pożywienie
 2. pieniądze
 3. woda
 4. seks
11.

Nagradzanie kolejnych przybliżeń do zachowania docelowego jest ________.

 1. kształtowaniem
 2. wygaszaniem
 3. pozytywnym wzmacnianiem
 4. negatywnym wzmacnianiem
12.

Według którego rozkładu wzmocnień automaty do gry nagradzają graczy pieniędzmi?

 1. według stałych proporcji
 2. według zmiennych proporcji
 3. o stałych odstępach czasowych
 4. o zmiennych odstępach czasowych
13.

Osoba prezentująca zachowanie traktowane jako przykład nazywana jest________.

 1. nauczycielem
 2. modelem
 3. instruktorem
 4. trenerem
14.

W badaniu Bandury z wykorzystaniem lalki Bobo, kiedy dzieci, które oglądały agresywne zachowanie modelujące, zostały umieszczone w pokoju z lalką oraz innymi zabawkami, ________.

 1. zignorowały lalkę
 2. bawiły się grzecznie lalką
 3. bawiły się klockami do konstrukcji
 4. kopały lalkę i rzucały nią
15.

Jaka jest poprawna kolejność kroków w procesie modelowania?

 1. uwaga, przechowanie, reprodukcja, motywacja
 2. motywacja, uwaga, reprodukcja, przechowanie
 3. uwaga, motywacja, przechowanie, reprodukcja
 4. motywacja, uwaga, przechowanie, reprodukcja
16.

Kto opisał uczenie się przez obserwację?

 1. Iwan Pawłow
 2. John Watson
 3. Albert Bandura
 4. Burrhus Frederic Skinner
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.