Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podręcznik Fizyka dla szkół wyższych powstał po to, by udostępnić studentom za darmo materiały dydaktyczne spełniające najwyższe standardy akademickie. Podręcznik stworzony został przez OpenStax, fundację non-profit działającą przy Rice University w Stanach Zjednoczonych.

Przedmowa do wydania polskiego

Wierzymy, że przyszłość edukacji to swobodny i wygodny dostęp do najlepszych treści, równy dla wszystkich. Fundacja OpenStax realizuje tę misję, tworząc wysokiej jakości podręczniki i udostępniając je studentom i wykładowcom. W ramach projektu opublikowano ponad 20 darmowych podręczników z różnych dziedzin nauki.

Fizyka dla szkół wyższych to polska adaptacja trzytomowej publikacji University Physics, wydanej jesienią 2016 roku. To najbardziej nowatorski i aktualny podręcznik fizyki na polskim rynku. Publikacja przygotowana została przez OpenStax Polska we współpracy z siedmioma czołowymi uczelniami w kraju i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na treści mające wysokie walory dydaktyczne, a zarazem atrakcyjne dla współczesnych studentów. Otwarta licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) gwarantuje całkowicie bezpłatny dostęp i niemal nieograniczone możliwości korzystania z publikacji.

Jedną z największych, w naszym przekonaniu, zalet podręcznika jest jego wersja cyfrowa. Plik w formacie PDF można pobrać ze strony OpenStax.org. Aby jednak wykorzystać pełny potencjał, jaki daje otwarta licencja i nowe technologie informatyczne, udostępniamy tę publikację przede wszystkim na platformie OpenStax CNX, którą specjalnie w tym celu przystosowaliśmy do obsługi języków innych niż angielski i przetłumaczyliśmy na język polski. Platforma, oprócz zapewnienia wygodnego dostępu do podręcznika, umożliwia również łatwą adaptację jego treści do indywidualnych potrzeb. Jeśli więc pomyślicie Państwo o wykorzystaniu fragmentów publikacji do przygotowania własnych materiałów, nie ma żadnych przeszkód prawnych ani technicznych, aby to uczynić.

Podziękowania

W pracę nad podręcznikiem zaangażowanych było 52 pracowników naukowych z siedmiu instytucji akademickich. Kilka osób z tego grona okazało nam szczególną pomoc, za co bardzo dziękujemy:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. PWr dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska
 • prof. UZ dr hab. Maria Przybylska, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr inż. Radosław Strzałka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr Brygida Mielewska, Politechnika Gdańska
 • prof. UZ dr hab. Jarosław Piskorski, Uniwersytet Zielonogórski

Adaptacja podręcznika została sfinansowana z grantu The Brian D. Patterson USA-International Foundation. Serdecznie dziękujemy.

O projekcie OpenStax

OpenStax to fundacja charytatywna z siedzibą w Rice University w USA. Misją fundacji jest ułatwianie studentom dostępu do edukacji. Pierwszy otwarty podręcznik fundacja wydała w 2012 roku. Od tamtej pory jej oferta podręczników rozrosła się do ponad 20 pozycji. Korzystają z nich setki tysięcy studentów na całym świecie. Opracowane w ramach projektu oprogramowanie pomagające zwiększyć efektywność uczenia się poprzez adaptacyjną personalizację ścieżek edukacyjnych jest obecnie w fazie pilotażu w szkołach podstawowych i średnich. OpenStax realizuje swoją misję dzięki hojności innych organizacji charytatywnych. Darowizny te oraz usługi i zasoby otrzymywane na preferencyjnych warunkach od innych partnerów pozwalają nam pokonywać najczęściej występujące bariery utrudniające osiągnięcie sukcesu zarówno studentom jak i wykładowcom.

O zasobach OpenStax

Dostępne do modyfikacji

Fizyka dla szkół wyższych jest udostępniana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0), która zezwala każdemu na dowolne rozpowszechnianie, modyfikowanie i rozszerzanie treści pod warunkiem uznania autorstwa OpenStax i osób podpisanych pod oryginałem. Otwarta licencja umożliwia Państwu wyjęcie z tej publikacji rozdziału lub fragmentu, które potrzebujecie do zajęć. Stwórzcie własne treści, modyfikując istniejące i układając je w dowolnej kolejności. Następnie prześlijcie studentom bezpośredni odnośnik do swojej publikacji na platformie OpenStax CNX. Platforma OpenStax CNX istnieje od 1999 roku i ma zapewnione stabilne finansowanie. Opublikowano na niej dziesiątki tysięcy zasobów edukacyjnych w wielu językach.

Zgłaszanie błędów

Wszystkie podręczniki OpenStax przechodzą rygorystyczny proces recenzji. Mimo to niektóre błędy mogły zostać przeoczone, co zdarza się w każdej profesjonalnej publikacji. Nasze książki są cyfrowe, dlatego możemy uaktualniać je, ilekroć zachodzi taka konieczność. By zaproponować poprawkę, prosimy skorzystać z odnośnika na stronie podręcznika na OpenStax.org. Zgłoszone poprawki są oceniane przez ekspertów.

Format

Niniejsza publikacja jest dostępna za darmo na stronie internetowej i w formacie PDF. Podręcznik zostanie również wydrukowany w małym nakładzie i będzie można go znaleźć w bibliotekach uczelni partnerskich.

O podręczniku

Fizyka dla szkół wyższych, podobnie jak podręcznik University Physics, na którym się opiera, przeznaczona jest dla zajęć z fizyki ogólnej z elementami analizy matematycznej, trwających 2-3 semestry. Treść dopasowano pod względem zakresu i kolejności do praktyki dydaktycznej większości uczelni prowadzących takie zajęcia. Wiedza fizyczna jest fundamentem we wszystkich zawodach związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i technicznymi. Niniejsza publikacja pomoże studentom poznać kluczowe pojęcia fizyczne i zrozumieć, jak te pojęcia odnoszą się do ich własnego życia oraz otaczającej ich rzeczywistości. Z uwagi na rozległy zakres materiału, aby ułatwić korzystanie z podręcznika, podzielono go na trzy tomy.

Zakres materiału

Zakres wiedzy prezentowanej w podręczniku Fizyka dla szkół wyższych został dopasowany do typowych zajęć akademickich z fizyki ogólnej prowadzonych przez 2-3 semestry. Staraliśmy się zaprezentować fizykę jako dziedzinę ciekawą i zrozumiałą, zachowując zarazem niezbędny rygor matematyczny. Mając to na względzie, treść niniejszego podręcznika została ułożona w logicznej kolejności, od kwestii podstawowych do bardziej zaawansowanych, odwołuje się do wiedzy, jaką studenci uzyskali z dotychczasowych części, i podkreśla powiązania między zagadnieniami, a także między teorią a praktyką. Celem każdego podrozdziału jest nie tylko nauczenie pojęć, ale także zbudowanie umiejętności posługiwania się nimi – umiejętności, która przyda się studentom w przyszłej pracy zawodowej lub dalszej nauce. Układ i metodologia podręcznika powstały we współpracy z doświadczonymi wykładowcami fizyki.

TOM I

Część 1: Mechanika

 • Rozdział 1: Jednostki i miary
 • Rozdział 2: Wektory
 • Rozdział 3: Ruch prostoliniowy
 • Rozdział 4: Ruch w dwóch i trzech wymiarach
 • Rozdział 5: Zasady dynamiki Newtona
 • Rozdział 6: Zastosowania zasad dynamiki Newtona
 • Rozdział 7: Praca i energia kinetyczna
 • Rozdział 8: Energia potencjalna i zasada zachowania energii
 • Rozdział 9: Pęd i zderzenia
 • Rozdział 10: Obroty wokół stałej osi
 • Rozdział 11: Moment pędu
 • Rozdział 12: Równowaga statyczna i sprężystość
 • Rozdział 13: Grawitacja
 • Rozdział 14: Mechanika płynów

Część 2: Fale i akustyka

 • Rozdział 15: Drgania
 • Rozdział 16: Fale
 • Rozdział 17: Dźwięk

TOM II

Część 1: Termodynamika

 • Rozdział 1: Temperatura i ciepło
 • Rozdział 2: Kinetyczna teoria gazów
 • Rozdział 3: Pierwsza zasada termodynamiki
 • Rozdział 4: Druga zasada termodynamiki

Część 2: Elektryczność i magnetyzm

 • Rozdział 5: Ładunki elektryczne i pola
 • Rozdział 6: Prawo Gaussa
 • Rozdział 7: Potencjał elektryczny
 • Rozdział 8: Pojemność elektryczna
 • Rozdział 9: Prąd i rezystancja
 • Rozdział 10: Obwody prądu stałego
 • Rozdział 11: Siła i pole magnetyczne
 • Rozdział 12: Źródła pola magnetycznego
 • Rozdział 13: Indukcja elektromagnetyczna
 • Rozdział 14: Indukcyjność
 • Rozdział 15: Obwody prądu zmiennego
 • Rozdział 16: Fale elektromagnetyczne

TOM III

Część 1: Optyka

 • Rozdział 1: Natura światła
 • Rozdział 2: Optyka geometryczna i tworzenie obrazu
 • Rozdział 3: Interferencja
 • Rozdział 4: Dyfrakcja

Część 2: Fizyka współczesna

 • Rozdział 5: Teoria względności
 • Rozdział 6: Fotony i fale materii
 • Rozdział 7: Mechanika kwantowa
 • Rozdział 8: Struktura atomu
 • Rozdział 9: Fizyka materii skondensowanej
 • Rozdział 10: Fizyka jądrowa
 • Rozdział 11: Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia

Konstrukcja metodyczna

W całym podręczniku Fizyka dla szkół wyższych zagadnienia prezentowane są zarówno w sposób klasyczny, z uwzględnieniem historycznych metod i technik, jak i w aspekcie współczesnych zastosowań. Większość rozdziałów zaczyna się od obserwacji lub doświadczeń, które umieszczają materiał w kontekście praktycznym. Sposób prezentacji materiału i logikę wywodu oparto na wieloletnim doświadczeniu zebranym przez wykładowców fizyki. Zastosowane w podręczniku podejście, równoważące klarowność wyjaśnień z naukowym rygorem, sprawdziło się w trakcie ich pracy ze studentami. W tekście zamieszczono odnośniki do wcześniejszych treści, aby studenci mogli łatwo przypominać sobie poruszane zagadnienia, a potem wracać do bieżącego wywodu, co ułatwia zrozumienie powiązań między tematami. Najważniejsze postacie i eksperymenty historyczne omawiane są w głównym tekście, a nie w ramkach lub na marginesie, aby nie utrudniać czytelnikowi budowania intuicyjnego rozumienia prezentowanych kwestii. Najważniejsze pojęcia, definicje i wzory wyeksponowano w tekście i przytoczono je ponownie w podsumowaniu na końcu każdego rozdziału. Przykłady i zdjęcia starano się dobrać w taki sposób, aby w miarę możliwości dotyczyły współczesnych zastosowań fizyki lub nowoczesnych technologii znanych studentom z codziennego życia, od smartfonów przez internet po nawigację satelitarną.

Sprawdzanie wiedzy

Rozwiązania przykładowych zadań zamieszczonych w każdym rozdziale zazwyczaj podzielone są na trzy części: Strategia rozwiązania, Rozwiązanie i Znaczenie, które pokazują, jak podejść do zadania, jak przekształcić równania i wreszcie jak sprawdzić i zinterpretować wynik. Dodatkowo pod przykładami często znaleźć można sekcję Sprawdź, czy rozumiesz, która zawiera pytania i odpowiedzi pomagające studentom utrwalić sobie kluczowe wnioski z przykładu. Sekcja Strategie rozwiązywania zadań zamieszczona w każdym rozdziale rozbija sposoby podchodzenia do różnych problemów na łatwe do zapamiętania kroki. Na końcu każdego rozdziału znajduje się również zbiór różnorodnych zadań umożliwiający sprawdzenie zdobytej wiedzy.

 • Pytania nie wymagają żadnych obliczeń. Sprawdzają, czy student rozumie najważniejsze pojęcia.
 • Zadania przypisane do każdego podrozdziału sprawdzają umiejętność podejścia do problemu i zastosowania teorii do praktycznych sytuacji.
 • Zadania dodatkowe wymagają zastosowania wiedzy z całego rozdziału, zmuszając studentów do wybrania właściwych równań i pojęć. Niektóre z tych zadań, opisane jako Nieracjonalne wyniki, żądają od studenta oceny wiarygodności uzyskanych wyników i wyjaśnienia, dlaczego są nieracjonalne i które z założeń mogły nie być prawidłowe.
 • Zadania trudniejsze rozszerzają problematykę o intrygujące lecz trudne sytuacje.

Odpowiedzi do wszystkich zadań umieszczono na końcu podręcznika w sekcji Rozwiązania zadań.

Materiały dodatkowe

Zasoby dla studentów i wykładowców

Na stronie OpenStax.org można znaleźć materiały dodatkowe w języku angielskim, przeznaczone zarówno dla studentów jak i wykładowców — między innymi przewodniki użytkownika, slajdy w formacie PowerPoint, a także arkusze odpowiedzi i rozwiązań dla prowadzących zajęcia i studentów. Aby uzyskać dostęp do materiałów dla wykładowców, należy posiadać zweryfikowane konto instruktorskie, o które można poprosić przy logowaniu na OpenStax.org. Zasoby te są ściśle dopasowane do podręcznika.

Oferta partnerów OpenStax

Partnerzy projektu OpenStax pomagają dostarczać wysokiej jakości zasoby edukacyjne, w cenie dostępnej dla wszystkich studentów i wykładowców. Ich narzędzia zostały zintegrowane z podręcznikami dostępnymi w języku angielskim. Aby uzyskać dostęp do zasobów i usług oferowanych przez naszych partnerów, odwiedź stronę danego podręcznika na OpenStax.org.

Autorzy Fizyki dla szkół wyższych

Openstax Polska

Podręcznik Fizyka dla szkół wyższych powstał w ramach projektu OpenStax Polska fundacji Katalyst Education. W 2018 roku powstała fundacja OpenStax Poland, która przejęła pracę od fundacji Katalyst Education pracę nad publikacją i promocją podręcznika.

Misją obu fundacji Katalyst Education i OpenStax Poland, opartych na filozofii Otwartych Zasobów Edukacyjnych, jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce, poprzez tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie. Więcej informacji: OpenStax.pl, katalysteducation.org.

Katalyst Education oraz OpenStax Poland należą do grupy White Star Foundations w Polsce. Więcej informacji: whitestarfoundations.org.

Tłumacze i autorzy adaptacji

 • prof. UW dr hab. Adam Bednorz, Uniwersytet Warszawski
 • lic. Anna Błachowicz, Politechnika Śląska
 • dr hab. Tomasz Błachowicz, Politechnika Śląska
 • dr inż. Beata Bochentyn, Politechnika Gdańska
 • mgr Juliusz P. Braun, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartosz Brzostowski, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr inż. Roman Bukowski, Politechnika Śląska
 • prof UAM dr hab. Gotard Burdziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • inż. Robert Chudek, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Roman Gołębiewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Grygiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Piotr Grygiel, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Grynberg, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Katarzyna Gwóźdź, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Grzegorz Harań, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Andrzej Janutka, Politechnika Wrocławska
 • dr Wojciech Kamiński, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Dobrosława Kasprowicz, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Lipowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jacek Majewski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. UWr dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Politechnika Gdańska
 • dr Brygida Mielewska, Politechnika Gdańska
 • dr inż. Tadeusz Miruszewski, Politechnika Gdańska
 • prof. UZ dr hab. Jarosław Piskorski, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Krzysztof Pomorski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Popko, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tomasz Runka, Politechnika Poznańska
 • prof. PWr dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Paweł Scharoch, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Kazimierz Sierański, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Sitarek, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Radosław Strzałka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Jan Szatkowski, Politechnika Wrocławska
 • dr Izabela Szyperska, Politechnika Poznańska
 • dr Agnieszka Tomaszewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr inż. Bartłomiej Toroń, Politechnika Śląska
 • dr inż. Dominika Trefon-Radziejewska, Politechnika Śląska
 • dr inż. Sebastian Wachowski, Politechnika Gdańska
 • dr Jakub Wagner, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Mateusz Wlazło, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Klaudia Żerańska, Politechnika Warszawska

Recenzenci

 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
 • dr Piotr Goldstein
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
 • mgr inż. Michał Maciejewski
 • prof. dr hab. Paweł Machnikowski
 • dr Brygida Mielewska
 • prof. dr hab. Jan Mostowski
 • prof. AGH dr hab. Antoni Paja
 • prof. dr hab. Ewa Popko

Zespół redakcyjny

Redakcja merytoryczna

 • dr Agnieszka Tomaszewska
 • mgr Waldemar Pławski

Korekta językowa

 • Daria Danilczyk
 • Monika Hryniewicka
 • Maria Kowalczyk
 • Małgorzata Kryska-Mosur
 • Marcin Kuźma
 • Aleksandra Marczuk
 • Aleksandra Sekuła

Korekta techniczna i merytoryczna

 • Adam Anglart
 • Mariusz Bardyn
 • Patryk Bojarski
 • Weronika Brzezińska
 • Alicja Kozłowska
 • Katarzyna Ludwiczak
 • Aleksandra Rafalak
 • Mateusz Saniewski
 • Cezary Turski
 • Natalia Wilkus

Autorzy University Physics

Autorzy prowadzący

Samuel J. Ling, Truman State UniversityProf. Samuel Ling od 25 lat wykłada fizykę ogólną i specjalistyczną na Truman State University, będąc jednocześnie dyrektorem Wydziału Fizyki. Prof. Ling ma dwa stopnie doktorskie uzyskane na Boston University, jeden z chemii, a drugi z fizyki. Zanim rozpoczął pracę na Truman State University, był szefem zespołu badawczego w Indian Institute of Science w Bangalore. Prof. Ling jest również autorem podręcznika A First Course in Vibrations and Waves, wydanego przez Oxford University Press. Prof. Ling ma ogromny dorobek w dziedzinie badań nad kształceniem fizyków. Opublikował pracę na temat metod współpracy w nauczaniu fizyki. Za swój wkład w innowacyjne metody nauczania otrzymał nagrody Truman Fellow i Jepson Fellow. Jego publikacje dotyczyły dziedzin takich jak kosmologia, fizyka ciała stałego i optyka nieliniowa.

Jeff Sanny, Loyola Marymount UniversityDr Jeff Sanny uzyskał licencjat w dziedzinie fizyki w Harvey Mudd College w 1974 roku, a następnie stopień doktora w dziedzinie fizyki ciała stałego na University of California w Los Angeles w 1980 roku. Jesienią 1980 roku rozpoczął pracę na Loyola Marymount University, gdzie pełnił funkcję dyrektora wydziału oraz prodziekana. Nauczanie podstaw fizyki to jedno z jego ulubionych zajęć na uniwersytecie. Jest także wielkim propagatorem uczestnictwa studentów w badaniach naukowych i od wielu lat prowadzi studenckie koło naukowe zajmujące się fizyką przestrzeni kosmicznej.

Bill Moebs, PhDDr William Moebs uzyskał licencjat i doktorat w dziedzinie fizyki (w latach 1959 i 1965) na University of Michigan. Następnie na tej samej uczelni przez rok zajmował się pracą naukową, kontynuując swoje badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. W 1966 roku przeszedł na uniwersytet Indiana Purdue Fort Wayne (IPFW), gdzie w latach 1971-1979 piastował stanowisko dyrektora Wydziału Fizyki. W 1979 roku podjął pracę na Loyola Marymount University (LMU), kierując tamtejszym Wydziałem Fizyki w latach 1979-1986. Od 2000 roku jest na emeryturze. Publikował prace z zakresu fizyki cząstek elementarnych, kinetyki reakcji chemicznych, podziałów komórkowych, fizyki atomowej oraz nauczania fizyki.

Pozostali autorzy

 • David Anderson, Albion College
 • Daniel Bowman, Ferrum College
 • Dedra Demaree, Georgetown University
 • Gerald Friedman, Santa Fe Community College
 • Lev Gasparov, University of North Florida
 • Edw. S. Ginsberg, University of Massachusetts
 • Alice Kolakowska, University of Memphis
 • Lee LaRue, Paris Junior College
 • Mark Lattery, University of Wisconsin
 • Richard Ludlow, Daniel Webster College
 • Patrick Motl, Indiana University–Kokomo
 • Tao Pang, University of Nevada–Las Vegas
 • Kenneth Podolak, Plattsburgh State University
 • Takashi Sato, Kwantlen Polytechnic University
 • David Smith, University of the Virgin Islands
 • Joseph Trout, Richard Stockton College
 • Kevin Wheelock, Bellevue College

Recenzenci

 • Salameh Ahmad, Rochester Institute of Technology–Dubai
 • John Aiken, University of Colorado–Boulder
 • Anand Batra, Howard University
 • Raymond Benge, Terrant County College
 • Gavin Buxton, Robert Morris University
 • Erik Christensen, South Florida State College
 • Clifton Clark, Fort Hays State University
 • Nelson Coates, California Maritime Academy
 • Herve Collin, Kapi’olani Community College
 • Carl Covatto, Arizona State University
 • Alexander Cozzani, Imperial Valley College
 • Danielle Dalafave, The College of New Jersey
 • Nicholas Darnton, Georgia Institute of Technology
 • Robert Edmonds, Tarrant County College
 • William Falls, Erie Community College
 • Stanley Forrester, Broward College
 • Umesh Garg, University of Notre Dame
 • Maurizio Giannotti, Barry University
 • Bryan Gibbs, Dallas County Community College
 • Mark Giroux, East Tennessee State University
 • Matthew Griffiths, University of New Haven
 • Alfonso Hinojosa, University of Texas–Arlington
 • Steuard Jensen, Alma College
 • David Kagan, University of Massachusetts
 • Jill Leggett, Florida State College–Jacksonville
 • Sergei Katsev, University of Minnesota–Duluth
 • Alfredo Louro, University of Calgary
 • James Maclaren, Tulane University
 • Ponn Maheswaranathan, Winthrop University
 • Seth Major, Hamilton College
 • Oleg Maksimov, Excelsior College
 • Aristides Marcano, Delaware State University
 • Marles McCurdy, Tarrant County College
 • James McDonald, University of Hartford
 • Ralph McGrew, SUNY–Broome Community College
 • Paul Miller, West Virginia University
 • Tamar More, University of Portland
 • Farzaneh Najmabadi, University of Phoenix
 • Richard Olenick, The University of Dallas
 • Christopher Porter, Ohio State University
 • Liza Pujji, Manakau Institute of Technology
 • Baishali Ray, Young Harris University
 • Andrew Robinson, Carleton University
 • Aruvana Roy, Young Harris University
 • Abhijit Sarkar, The Catholic University of America
 • Gajendra Tulsian, Daytona State College
 • Adria Updike, Roger Williams University
 • Clark Vangilder, Central Arizona University
 • Steven Wolf, Texas State University
 • Alexander Wurm, Western New England University
 • Lei Zhang, Winston Salem State University
 • Ulrich Zurcher, Cleveland State University
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.