Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Termodynamika
  1. 1 Temperatura i ciepło
   1. Wstęp
   2. 1.1 Temperatura i równowaga termiczna
   3. 1.2 Termometry i skale temperatur
   4. 1.3 Rozszerzalność cieplna
   5. 1.4 Przekazywanie ciepła, ciepło właściwe i kalorymetria
   6. 1.5 Przemiany fazowe
   7. 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Kinetyczna teoria gazów
   1. Wstęp
   2. 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
   3. 2.2 Ciśnienie, temperatura i średnia prędkość kwadratowa cząsteczek
   4. 2.3 Ciepło właściwe i zasada ekwipartycji energii
   5. 2.4 Rozkład prędkości cząsteczek gazu doskonałego
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Pierwsza zasada termodynamiki
   1. Wstęp
   2. 3.1 Układy termodynamiczne
   3. 3.2 Praca, ciepło i energia wewnętrzna
   4. 3.3 Pierwsza zasada termodynamiki
   5. 3.4 Procesy termodynamiczne
   6. 3.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego
   7. 3.6 Proces adiabatyczny gazu doskonałego
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Druga zasada termodynamiki
   1. Wstęp
   2. 4.1 Procesy odwracalne i nieodwracalne
   3. 4.2 Silniki cieplne
   4. 4.3 Chłodziarki i pompy ciepła
   5. 4.4 Sformułowania drugiej zasady termodynamiki
   6. 4.5 Cykl Carnota
   7. 4.6 Entropia
   8. 4.7 Entropia w skali mikroskopowej
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Elektryczność i magnetyzm
  1. 5 Ładunki i pola elektryczne
   1. Wstęp
   2. 5.1 Ładunek elektryczny
   3. 5.2 Przewodniki, izolatory i elektryzowanie przez indukcję
   4. 5.3 Prawo Coulomba
   5. 5.4 Pole elektryczne
   6. 5.5 Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego rozkładu ładunków
   7. 5.6 Linie pola elektrycznego
   8. 5.7 Dipole elektryczne
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Prawo Gaussa
   1. Wstęp
   2. 6.1 Strumień pola elektrycznego
   3. 6.2 Wyjaśnienie prawa Gaussa
   4. 6.3 Stosowanie prawa Gaussa
   5. 6.4 Przewodniki w stanie równowagi elektrostatycznej
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 7 Potencjał elektryczny
   1. Wstęp
   2. 7.1 Elektryczna energia potencjalna
   3. 7.2 Potencjał elektryczny i różnica potencjałów
   4. 7.3 Obliczanie potencjału elektrycznego
   5. 7.4 Obliczanie natężenia na podstawie potencjału
   6. 7.5 Powierzchnie ekwipotencjalne i przewodniki
   7. 7.6 Zastosowanie elektrostatyki
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Pojemność elektryczna
   1. Wstęp
   2. 8.1 Kondensatory i pojemność elektryczna
   3. 8.2 Łączenie szeregowe i równoległe kondensatorów
   4. 8.3 Energia zgromadzona w kondensatorze
   5. 8.4 Kondensator z dielektrykiem
   6. 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 9 Prąd i rezystancja
   1. Wstęp
   2. 9.1 Prąd elektryczny
   3. 9.2 Model przewodnictwa w metalach
   4. 9.3 Rezystywność i rezystancja
   5. 9.4 Prawo Ohma
   6. 9.5 Energia i moc elektryczna
   7. 9.6 Nadprzewodniki
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Obwody prądu stałego
   1. Wstęp
   2. 10.1 Siła elektromotoryczna
   3. 10.2 Oporniki połączone szeregowo i równolegle
   4. 10.3 Prawa Kirchhoffa
   5. 10.4 Elektryczne przyrządy pomiarowe
   6. 10.5 Obwody RC
   7. 10.6 Instalacja elektryczna w domu i bezpieczeństwo elektryczne
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Siła i pole magnetyczne
   1. Wstęp
   2. 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
   3. 11.2 Pola magnetyczne i ich linie
   4. 11.3 Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym
   5. 11.4 Siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem
   6. 11.5 Wypadkowa sił i moment sił działających na pętlę z prądem
   7. 11.6 Efekt Halla
   8. 11.7 Zastosowania sił i pól magnetycznych
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 12 Źródła pola magnetycznego
   1. Wstęp
   2. 12.1 Prawo Biota-Savarta
   3. 12.2 Pole magnetyczne cienkiego, prostoliniowego przewodu z prądem
   4. 12.3 Oddziaływanie magnetyczne dwóch równoległych przewodów z prądem
   5. 12.4 Pole magnetyczne pętli z prądem
   6. 12.5 Prawo Ampère’a
   7. 12.6 Solenoidy i toroidy
   8. 12.7 Magnetyzm materii
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  9. 13 Indukcja elektromagnetyczna
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo Faradaya
   3. 13.2 Reguła Lenza
   4. 13.3 Siła elektromotoryczna wywołana ruchem
   5. 13.4 Indukowane pola elektryczne
   6. 13.5 Prądy wirowe
   7. 13.6 Generatory elektryczne i siła przeciwelektromotoryczna
   8. 13.7 Zastosowania indukcji elektromagnetycznej
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 14 Indukcyjność
   1. Wstęp
   2. 14.1 Indukcyjność wzajemna
   3. 14.2 Samoindukcja i cewki indukcyjne
   4. 14.3 Energia magazynowana w polu magnetycznym
   5. 14.4 Obwody RL
   6. 14.5 Oscylacje obwodów LC
   7. 14.6 Obwody RLC
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 15 Obwody prądu zmiennego
   1. Wstęp
   2. 15.1 Źródła prądu zmiennego
   3. 15.2 Proste obwody prądu zmiennego
   4. 15.3 Obwody szeregowe RLC prądu zmiennego
   5. 15.4 Moc w obwodzie prądu zmiennego
   6. 15.5 Rezonans w obwodzie prądu zmiennego
   7. 15.6 Transformatory
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 16 Fale elektromagnetyczne
   1. Wstęp
   2. 16.1 Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne
   3. 16.2 Płaskie fale elektromagnetyczne
   4. 16.3 Energia niesiona przez fale elektromagnetyczne
   5. 16.4 Pęd i ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego
   6. 16.5 Widmo promieniowania elektromagnetycznego
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Równanie kwadratoweJeżeli a x 2 + b x + c = 0 a x 2 + b x + c = 0 ax^2 + bx + c = 0 ( a 0 a 0 a \neq 0 ), wtedy x = b ± b 2 4 a c 2 a x = b ± b 2 4 a c 2 a x = \frac{-b\pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} .

Geometria

Trójkąt o podstawie b b b i wysokości h h h :
Powierzchnia = 1 2 b h = 1 2 b h \prefop{=} \frac12 b h

Koło o promieniu r r r :
Obwód = 2 π r = 2 π r \prefop{=} 2 \pi r
Pole powierzchni = π r 2 = π r 2 \prefop{=} \pi r^2

Kula o promieniu r r:
Pole powierzchni = 4 π r 2 = 4 π r 2 \prefop{=} 4 \pi r^2
Objętość = 4 3 π r 3 = 4 3 π r 3 \prefop{=} \frac43 \pi r^3

Walec o promieniu r r i wysokości h h h :
Pole powierzchni bocznej = 2 π r h = 2 π r h \prefop{=} 2 \pi r h
Objętość = π r 2 h = π r 2 h \prefop{=} \pi r^2 h

Trygonometria Tożsamości trygonometryczne

 1. sin θ = 1 cosec θ sin θ = 1 cosec θ \sin \theta = \frac{1}{\prefop{cosec} \theta}
 2. cos θ = 1 sec θ cos θ = 1 sec θ \cos \theta = \frac{1}{\prefop{sec} \theta}
 3. tg θ = 1 ctg θ tg θ = 1 ctg θ \tg \theta = \frac{1}{\ctg \theta}
 4. sin 90 ° θ = cos θ sin 90 ° θ = cos θ \sin (\ang{90} - \theta) = \cos \theta
 5. cos 90 ° θ = sin θ cos 90 ° θ = sin θ \cos (\ang{90} - \theta) = \sin\theta
 6. tg 90 ° θ = ctg θ tg 90 ° θ = ctg θ \tg (\ang{90} - \theta) = \ctg\theta
 7. sin 2 θ + cos 2 θ = 1 sin 2 θ + cos 2 θ = 1 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1
 8. sec 2 θ tg 2 θ = 1 sec 2 θ tg 2 θ = 1 \cos^2 \theta - \tg^2 \theta = 1
 9. tg θ = sin θ cos θ tg θ = sin θ cos θ \tg \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}
 10. sin α ± β = sin α cos β ± cos α sin β sin α ± β = sin α cos β ± cos α sin β \sin (\alpha \pm \beta) = \sin (\alpha) \cos (\beta) \pm \cos (\alpha) \sin (\beta)
 11. cos α ± β = cos α cos β sin α sin β cos α ± β = cos α cos β sin α sin β \cos (\alpha \pm \beta) = \cos (\alpha) \cos (\beta) \mp \sin (\alpha) \sin (\beta)
 12. tg α ± β = tg α ± tg β 1 tg α tg β tg α ± β = tg α ± tg β 1 tg α tg β \tg (\alpha \pm \beta) = \frac{\tg \alpha \pm \tg \beta}{1 \mp \tg (\alpha) \tg (\beta)}
 13. sin 2 θ = 2 sin θ cos θ sin 2 θ = 2 sin θ cos θ \sin(2\theta) = 2 \sin (\theta) \cos (\theta)
 14. cos 2 θ = cos 2 θ sin 2 θ = 2 cos 2 θ 1 = 1 2 sin 2 θ cos 2 θ = cos 2 θ sin 2 θ = 2 cos 2 θ 1 = 1 2 sin 2 θ \cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2\sin^2 \theta
 15. sin α + sin β = 2 sin α + β 2 cos α β 2 sin α + sin β = 2 sin α + β 2 cos α β 2 \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin (\frac{\alpha + \beta}{2}) \cos (\frac{\alpha - \beta}{2})
 16. cos α + cos β = 2 cos α + β 2 cos α β 2 cos α + cos β = 2 cos α + β 2 cos α β 2 \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos (\frac{\alpha + \beta}{2}) \cos (\frac{\alpha - \beta}{2})

Trójkąty

 1. Twierdzenie sinusów: a sin α = b sin β = c sin γ a sin α = b sin β = c sin γ \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}
 2. Twierdzenie cosinusów: c 2 = a 2 + b 2 2 a b cos γ c 2 = a 2 + b 2 2 a b cos γ c^2 = a^2 + b^2 - 2 ab \cos \gamma
  Figura przedstawia trójkąt różnoboczny o bokach a, b i c. Wszystkie trzy kąty trójkąta są ostre. Kąt pomiędzy b i c wynosi alpha, kąt pomiędzy a i c wynosi beta a kąt pomiędzy a i b wynosi gamma.
 3. Twierdzenie Pitagorasa: c 2 = a 2 + b 2 c 2 = a 2 + b 2 c^2 = a^2 + b^2
  Figura przedstawia trójkąt prostokatny. Boki są opisane jako a, b i c gdzie c jest przeciwprostokątną. Kąt pomiędzy a i c wynosi theta.

Rozwinięcie funkcji w szeregi potęgowe

 1. Wzór dwumianowy:
  a + b n = a n + n 1 ! a n 1 b + n n 1 2 ! a n 2 b 2 + + n n 1 2 ! a 2 b n 2 + n 1 ! a b n 1 + b n = k = 0 n n k a n k b k a + b n = a n + n 1 ! a n 1 b + n n 1 2 ! a n 2 b 2 + + n n 1 2 ! a 2 b n 2 + n 1 ! a b n 1 + b n = k = 0 n n k a n k b k \begin{multiline} (a+b)^n &= a^n + \frac{n}{1!} a^{n-1} b + \frac{n (n-1)}{2!} a^{n-2} b^2 + \dots + \frac{n(n-1)}{2!} a^2 b^{n-2} + \frac{n}{1!} a b^{n-1} + b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} a^{n-k}b^{k}\end{multiline}
 2. 1 ± x n = 1 ± n x 1 ! + n n 1 x 2 2 ! ± = k = 0 n ± 1 k n k x k , dla  x < 1 1 ± x n = 1 ± n x 1 ! + n n 1 x 2 2 ! ± = k = 0 n ± 1 k n k x k , dla  x < 1 (1\pm x)^n = 1 \pm \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} \pm \dots = \sum_{k=0}^n ( \prefop{\pm} 1)^k \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} x^k \text{, dla } \abs{x} < 1
 3. 1 ± x n = 1 n x 1 ! + n n + 1 x 2 2 ! = k = 0 1 k k + n 1 k x k , dla  x < 1 1 ± x n = 1 n x 1 ! + n n + 1 x 2 2 ! = k = 0 1 k k + n 1 k x k , dla  x < 1 (1\pm x)^{-n} = 1 \mp \frac{nx}{1!} + \frac{n(n+1)x^2}{2!} \mp \dots = \sum_{k=0}^{\infty} ( \prefop{\mp} 1)^k \begin{pmatrix} k+n-1 \\ k \end{pmatrix} x^k \text{, dla } \abs{x} < 1
 4. sin x = x x 3 3 ! + x 5 5 ! = k = 0 -1 k x 2 k + 1 2 k + 1 ! sin x = x x 3 3 ! + x 5 5 ! = k = 0 -1 k x 2 k + 1 2 k + 1 ! \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}
 5. cos x = 1 x 2 2 ! + x 4 4 ! = k = 0 -1 k x 2 k 2 k ! cos x = 1 x 2 2 ! + x 4 4 ! = k = 0 -1 k x 2 k 2 k ! \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}
 6. tg x = x + x 3 3 + 2 x 5 15 + , dla  x < π 2 tg x = x + x 3 3 + 2 x 5 15 + , dla  x < π 2 \tg x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \text{, dla } \abs{x} < \frac{\pi}{2}
 7. e x = 1 + x + x 2 2 ! + = k = 0 x k k ! e x = 1 + x + x 2 2 ! + = k = 0 x k k ! e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}
 8. ln 1 + x = x x 2 2 + x 3 3 = k = 1 -1 k + 1 x k k , dla  x < 1 ln 1 + x = x x 2 2 + x 3 3 = k = 1 -1 k + 1 x k k , dla  x < 1 \ln (1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} \text{, dla } \abs{x} < 1

Pochodne

 1. d d x a f x = a d d x f x d d x a f x = a d d x f x \dd{x} [af \apply (x)] = a \dd{x} f \apply (x)
 2. d d x f x + g x = d d x f x + d d x g x d d x f x + g x = d d x f x + d d x g x \dd{x} [f \apply (x) + g \apply (x)] = \dd{x} f \apply (x) + \dd{x} g \apply (x)
 3. d d x f x g x = f x d d x g x + g x d d x f x d d x f x g x = f x d d x g x + g x d d x f x \dd{x}[f\apply (x) g \apply (x)] = f \apply (x) \dd{x} g \apply (x) + g \apply (x) \dd{x} f \apply (x)
 4. d d x f u = d d u f u d u d x d d x f u = d d u f u d u d x \dd{x} f \apply (u) = \dd{u} f \apply (u) \cdot \frac{\d u}{\d x}
 5. d d x x m = m x m 1 d d x x m = m x m 1 \dd{x} x^m = m x^{m-1}
 6. d d x sin x = cos x d d x sin x = cos x \dd{x} \sin x = \cos x
 7. d d x cos x = sin x d d x cos x = sin x \dd{x} \cos x = - \sin x
 8. d d x tg x = 1 cos 2 x d d x tg x = 1 cos 2 x \dd x \tg x = \frac{1}{\cos^2 x}
 9. d d x ctg x = 1 sin 2 x d d x ctg x = 1 sin 2 x \dd x \ctg x = - \frac{1}{\sin^2 x}
 10. d d x sec x = tg x sec x d d x sec x = tg x sec x \dd x \prefop{sec} x = \tg (x) \prefop{sec} (x)
 11. d d x cosec x = ctg x cosec x d d x cosec x = ctg x cosec x \dd x \prefop{cosec} x = - \ctg (x) \prefop{cosec} (x)
 12. d d x e x = e x d d x e x = e x \dd x e^x = e^x
 13. d d x ln x = 1 x d d x ln x = 1 x \dd x \ln x = \frac{1}{x}
 14. d d x arc sin x = 1 1 x 2 d d x arc sin x = 1 1 x 2 \dd x \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}
 15. d d x arc cos x = 1 1 x 2 d d x arc cos x = 1 1 x 2 \dd x \arccos x = - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}
 16. d d x arc tg x = 1 1 + x 2 d d x arc tg x = 1 1 + x 2 \dd x \arctg x = \frac{1}{1+x^2}

Całki

 1. a f x d x = a f x d x a f x d x = a f x d x \int a f \apply (x) \d x = a \int f \apply (x) \d x
 2. f x + g x d x = f x d x + g x d x f x + g x d x = f x d x + g x d x \int [f \apply (x) + g \apply (x)] \d x = \int f \apply (x) \d x + \int g \apply (x) \d x
 3. x m d x = x m + 1 m + 1 , dla  m 1 ln x , dla  m = 1 x m d x = x m + 1 m + 1 , dla  m 1 ln x , dla  m = 1 \int x^m \d x = \left{ \begin{matrix*}[l] \frac{x^{m+1}}{m+1}\text{,} &\text{dla } m\neq 1 \\ \ln \abs{x} \text{,} &\text{dla } m=1 \end{matrix*} \right.
 4. sin x d x = cos x sin x d x = cos x \int \sin x \d x = - \cos x
 5. cos x d x = sin x cos x d x = sin x \int \cos x \d x = \sin x
 6. tg x d x = ln cos x tg x d x = ln cos x \int \tg x \d x = - \ln \abs{\cos x}
 7. sin 2 a x d x = x 2 sin 2 a x 4 a sin 2 a x d x = x 2 sin 2 a x 4 a \int \sin^2 (ax) \d x = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a}
 8. cos 2 a x d x = x 2 + sin 2 a x 4 a cos 2 a x d x = x 2 + sin 2 a x 4 a \int \cos^2 (ax) \d x= \frac{x}{2} + \frac{\sin (2ax)}{4a}
 9. sin a x cos a x d x = cos 2 a x 4 a sin a x cos a x d x = cos 2 a x 4 a \int \sin (ax) \cos (ax) \d x = - \frac{\cos(2ax)}{4a}
 10. e a x d x = 1 a e a x e a x d x = 1 a e a x \int e^{ax} \d x = \frac{1}{a} e^{ax}
 11. x e a x d x = e a x a 2 a x 1 x e a x d x = e a x a 2 a x 1 \int x e^{ax} \d x = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax - 1)
 12. ln a x d x = x ln a x x ln a x d x = x ln a x x \int \ln (ax) \d x = x \ln (ax) - x
 13. d x a 2 + x 2 = 1 a arc tg x a d x a 2 + x 2 = 1 a arc tg x a \int \frac{\d x}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctg (\frac{x}{a})
 14. d x a 2 x 2 = 1 2 a ln x + a x a d x a 2 x 2 = 1 2 a ln x + a x a \int \frac{\d x}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \abs{\frac{x+a}{x-a}}
 15. d x a 2 + x 2 = arcsinh x a = ln x a + x a 2 + 1 d x a 2 + x 2 = arcsinh x a = ln x a + x a 2 + 1 \int \frac{\d x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \prefop{arcsinh} (\frac{x}{a}) = \ln \abs{\frac{x}{a} + \sqrt{(\frac{x}{a})^2 + 1}}
 16. d x a 2 x 2 = arc sin x a d x a 2 x 2 = arc sin x a \int \frac{\d x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin (\frac{x}{a})
 17. a 2 + x 2 d x = x 2 a 2 + x 2 + a 2 2 arcsinh x a a 2 + x 2 d x = x 2 a 2 + x 2 + a 2 2 arcsinh x a \int \sqrt{a^2 + x^2} \d x = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \prefop{arcsinh} (\frac{x}{a})
 18. a 2 x 2 d x = x 2 a 2 x 2 + a 2 2 arc sin x a a 2 x 2 d x = x 2 a 2 x 2 + a 2 2 arc sin x a \int \sqrt{a^2 - x^2} \d x = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin (\frac{x}{a})
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.