Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Ciśnienie fali dźwiękowej Δ P = Δ P max sin ( k x ω t + ϕ ) Δ P = Δ P max sin ( k x ω t + ϕ )
Przemieszczenie drgających cząsteczek – fala
s ( x , t ) = s max cos ( k x ω t + ϕ ) s ( x , t ) = s max cos ( k x ω t + ϕ )
Prędkość fali v = f λ v = f λ
Prędkość dźwięku w płynach v = β ρ v = β ρ
Prędkość dźwięku w ciałach stałych v = Y ρ v = Y ρ
Prędkość dźwięku w gazie doskonałym v = γ R T M v = γ R T M
Prędkość dźwięku w powietrzu jako funkcja temperatury powietrza v = 331 m s T K 273 K = 331 m s 1 + T C 273 ° C v = 331 m s T K 273 K = 331 m s 1 + T C 273 ° C
Spadek natężenia dźwięku ze wzrostem odległości I 2 = I 1 ( r 1 r 2 ) 2 I 2 = I 1 ( r 1 r 2 ) 2
Średnie w czasie natężenie dźwięku I = P A I = P A
Natężenie dźwięku I = ( Δ p max ) 2 2 ρ v I = ( Δ p max ) 2 2 ρ v
Poziom natężenia dźwięku β = 10 log 10 ( I I 0 ) [ d B ] β=10 log 10 ( I I 0 ) [ d B ]
Długości fal, dla których występuje rezonans, w rurze jednostronnie zamkniętej λ n = 4 n L , n = 1,3,5 ,… λ n = 4 n L , n = 1,3,5 ,…
Częstotliwości, dla których występuje rezonans, w rurze jednostronnie zamkniętej f n = n v 4 L , n = 1,3,5 ,… f n = n v 4 L , n = 1,3,5 ,…
Długości fal, dla których występuje rezonans, w rurze obustronnie otwartej λ n = 2 n L , n = 1,2,3 ,… λ n = 2 n L , n = 1,2,3 ,…
Częstotliwości, dla których występuje rezonans, w rurze obustronnie otwartej f n = n v 2 L , n = 1,2,3 ,… f n = n v 2 L , n = 1,2,3 ,…
Częstotliwość dudnień powstałych z dwóch fal o różnych częstotliwościach
f dudnienia = | f 2 f 1 | f dudnienia = | f 2 f 1 |
Rejestrowana częstotliwość dla nieruchomego obserwatora i poruszającego się źródła f o = f s ( v v v s ) f o = f s ( v v v s )
Rejestrowana częstotliwość dla poruszającego się obserwatora i nieruchomego źródła f o = f s ( v ± v o v ) f o = f s ( v ± v o v )
Przesunięcie Dopplera dla rejestrowanej częstotliwości f o = f s ( v ± v o v v s ) f o = f s ( v ± v o v v s )
Liczba Macha M = v s v M = v s v
Sinus kąta uformowanego przez falę uderzeniową sin θ = v v s = 1 M sin θ = v v s = 1 M
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.