Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

ciśnienie (ang. pressure)
siła działająca (naciskająca) na powierzchnię w kierunku normalnym do powierzchni, naprężenie w płynach
ciśnienie normalne (ang. normal pressure)
ciśnienie 1 atm, służy jako punkt odniesienia dla poziomu ciśnienia
granica liniowości (lub granica proporcjonalności) (ang. linearity limit, proportionality limit)
największa wartość naprężenia, poza którą nie jest ono już wprost proporcjonalne do odkształcenia
granica sprężystości (ang. elastic limit)
wartość naprężenia, powyżej której materiał przestaje być sprężysty i ulega trwałemu zdeformowaniu
moduł Helmholtza (moduł sprężystości objętościowej lub moduł odkształcalności objętościowej) (ang. bulk modulus)
moduł sprężystości objętościowej, który charakteryzuje ściśliwość substancji; im większe KK tym mniejsza ściśliwość
moduł Kirchhoffa (moduł sprężystości poprzecznej, moduł odkształcalności postaciowej lub moduł ścinania) (ang. shear modulus)
moduł sprężystości dla naprężenia ścinającego
moduł sprężystości (ang. elastic modulus)
stała proporcjonalności w liniowym związku między naprężeniem a odkształceniem w układzie SI wyrażana w paskalach
moduł Younga (ang. Young’s modulus)
moduł sprężystości dla naprężenia rozciągającego lub ściskającego
moment siły grawitacji (ang. gravitational torque)
moment siły na ciele spowodowany jego ciężarem; występuje, gdy środek ciężkości ciała nie znajduje się na osi obrotu
naprężenie (ang. stress)
wielkość informująca o sile powodującej deformację, określona jako siła działająca na powierzchnię
naprężenie objętościowe (ang. bulk stress)
naprężenie wywołane siłami ściskającymi we wszystkich kierunkach
naprężenie rozciągające (ang. tensile stress)
naprężenie spowodowane siłami rozciągającymi tylko w jednym kierunku, występujące, gdy siły rozciągają obiekt, powodując jego wydłużenie
naprężenie ścinające (ang. shear stress)
naprężenie spowodowane siłami ścinającymi
naprężenie ściskające (ang. compressive stress)
naprężenie spowodowane siłami ściskającymi tylko w jednym kierunku
naprężenie zerwania (niszczące) (ang. breaking stress, ultimate stress)
wartość naprężenia w punkcie zerwania
odkształcenie (ang. strain)
bezwymiarowa wielkość, która wyraża stopień deformacji przedmiotu lub medium pod wpływem naprężenia
odkształcenie objętościowe (ang. bulk strain)
odkształcenie pod wpływem naprężenia objętościowego podawane jako względna zmiana objętości
odkształcenie rozciągające (ang. tensile strain)
odkształcenie przy rozciąganiu, wyrażone jako względna zmiana długości, występująca, gdy siły rozciągają obiekt, powodując jego wydłużenie
odkształcenie ścinające (ang. shear strain)
odkształcenie spowodowane naprężeniem ścinającym
odkształcenie ściskające (ang. compressive strain)
odkształcenie, które występuje w przypadku, gdy siły obciążają przedmiot, powodując jego skrócenie
paskal (Pa) (ang. pascal)
w układzie SI jednostka naprężenia i ciśnienia
równowaga (ang. equilibrium)
ciało jest w stanie równowagi, gdy jego liniowe i kątowe przyspieszenia są równe zero względem inercjalnego układu odniesienia
równowaga statyczna (ang. static equilibrium)
ciało znajduje się w równowadze statycznej, gdy jest w spoczynku w wybranym inercjalnym układzie odniesienia
sprężystość (ang. elastic)
cecha obiektu, który powraca do pierwotnego rozmiaru i kształtu, gdy obciążenie nie oddziałuje
środek ciężkości (ang. center of gravity)
punkt, w którym przyłożony jest wektor ciężkości
warunek równowagi dla sił (ang. first equilibrium condition)
wyraża równowagę ruchu postępowego, wszystkie zewnętrzne siły działające na ciało muszą się równoważyć, a ich suma wektorowa wynosić zero
warunek równowagi momentów sił (ang. second equilibrium condition)
wyraża równowagę obrotową, wszystkie momenty sił zewnętrznych działających na ciało muszą się równoważyć, a ich suma wektorowa wynosić zero
współczynnik sprężystości objętościowej bądź współczynnik ściśliwości (ang. compressibility)
odwrotność modułu sprężystości objętościowej (modułu Helmholtza)
wykres naprężenie-odkształcenie (ang. stress-strain diagram)
wykres przedstawiający zależność między naprężeniem a odkształceniem charakterystycznym dla danego materiału
zachowanie plastyczne (ang. plastic behavior)
materiał odkształca się nieodwracalnie, nie powraca do swojego oryginalnego kształtu i rozmiaru, gdy obciążenie przestaje oddziaływać i naprężenie znika
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.